Свідоцтво на знак № 219705

добродар

219705

12.12.2016

07.05.2025

m201506588

07.05.2015

12.12.2016, бюл. № 23/2016

Хміль Денис Ігорович;
Вул. Ломоносова, 51, кв. 5, м. Київ, 03022 (UA)

Невинний Микола Якович (№ 127)

Невинний Микола Якович;
Вул. Садовського, 12, кв. 98, м. Київ, 04073 (UA)

 

Кл.35:

Агентства працевлаштування; аудит підприємницької діяльності; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; благодійні аукціони; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; ділове експертування; ділове оцінювання; ділове розвідування; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; досліджування щодо підприємницької діяльності; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування комп'ютерними файлами; керування справами благодійних фондів; консультування з організовування підприємницької діяльності; консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; маркетингові досліджування; надавання допомоги в керуванні бізнес-проектами; написання резюме для інших; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з релокації для підприємств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо розробляння бізнес-проектів, бізнес-планів та маркетингових програм; послуги з порівнювання цін; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); пошук спонсорів; послуги щодо рекламно-інформаційної підтримки доброчинних програм; психологічне тестування для відбирання персоналу; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; статистичне інформування; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; взаємні безготівкові розрахунки; видавання грантів; вкладання коштів; влаштовування і розробляння фінансових доброчинних програм; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; лізинг нерухомого майна; інвестування капиталу; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; збирання коштів на благодійність; залучання іноземних інвестицій; зберігання цінностей; здійснювання фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо інвестування; інформування страхове; колекторські агентства; послуги щодо інвестиційної діяльності; інвестиційне та проектне фінансування; фінансове керування благодійними фондами; керування фінансове; керування нерухомим майном; консультування щодо страхування; митне посередництво; надавання позик фінансових; надавання фінансової допомоги; надавання фінансової спонсорської та благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, як на території Україні, так і за її межами; надавання стипендій і фінансової підтримки; надавання фінансової цільової або нецільової благодійної допомоги; надавання поручительств; наймання (орендування) житла, квартир, приміщень, торговельних площ, офісів, будівель, земельних ділянок; організовування збору коштів; оцінювання антикваріату; оцінювання творів мистецтва; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; послуги щодо капіталовкладень; фінансові послуги благодійних фондів; фінансові послуги щодо прийняття на себе витрат щодо безкоштовного, повного або часткового утримування благодійних об'єктів; фінансові послуги щодо надавання адресної матеріальної допомоги; послуги у поручництві; послуги резервних фондів; послуги щодо опікунства; послуги щодо розробляння інвестиційних проектів; створювання взаємних фондів; фінансова благодійна допомога; фінансування благодійних акцій; фінансування конкретних цільових програм і надавання допомоги на підставі договорів (контрактів) про благодійну діяльність; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування. 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що їх надаються іншим особам; арбітражні послуги; генеалогічне досліджування; послуги щодо комплексного правового супроводжування благодійної діяльності та доброчинних програм; консультування щодо безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); медіація; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; наглядання за житлом за відсутності мешканців; організовування релігійних зустрічей; планування та влаштовування весільних церемоній; послуги агентств з усиновлювання; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; послуги щодо позасудового вирішення спорів; пошуки зниклих людей; правове адміністрування ліцензій; правові досліджування; реєстрування доменних імен (юридичні послуги); розслідування особистого минулого; служби знайомств; супроводжування в громадських місцях (ескорт); соціальні послуги щодо надавання благодійної та гуманітарної допомоги соціально-незахищеним та мало захищеним групам населення; оскаржування неправомірних рішень; послуги щодо розробляння соціальних програм; послуги щодо складання, експертизи і правового супроводжування договорів і контрактів; послуги щодо представництва інтересів в суді та в інших адміністративних органах 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки