Свідоцтво на знак № 135870

medical marketing agency; тренинги, консалтинг, маркетинг

135870

10.03.2011

16.11.2019

m200915256

16.11.2009

10.03.2011, бюл. № 5/2011

Чертков Юрій Ігорович;
Просп. 40-річчя Жовтня, 68, кв. 118, м. Київ, 03040 (UA)

Пікалова Алла Олегівна

Фірма «Сократ», Пікалова А. О.;
А/с 247, м. Київ, 01001 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; влаштовування і проводіння різноманітних рекламних акцій, рекламних кампаній, опитувань, промо-акцій, медіа-акцій, шоу; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; вивчання ринку; влаштовування виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби; розповсюджування зразків; демонстрування товарів; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; допомога у комерційному або промисловому керуванні; досліджування ринкове; дорадча допомога в діловому керуванні; аукціонний продаж; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу; фотореклама; консультування щодо налагоджування справ; публікування рекламних текстів; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги з порівнювання цін; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; бухгалтерський облік; ділове експертне оцінювання; економічне прогнозування; консалтингові послуги; менеджмент у сфері бізнесу; послуги щодо бізнес-консалтингу; пошук спонсорів; збирання статистичних даних; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги з розміщування рекламних матеріалів; записування повідомин 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги (дозвілля, забави); влаштовування спортивних і культурних заходів; викладання; проводіння тренінгів; створювання дидактичних та методичних матеріалів; заочні курси; влаштовування навчальних або дозвільних змагань; створювання видовищ; влаштовування виставок (культурних і навчальних); інформування щодо виховування; записування на відеоплівки, кіноплівки, оптичні носії; послуги видавництв (видавання книжок); створювання відеофільмів, фільмів; готування радіо- і телевізійних програм; кіностудії; дозвілля і навчання в клубах; знімання мультфільмів; створювання аудіо-, відеотворів на звукозаписових носіях; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги продюсерів; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; презентації вистав; знімання мікрофільмів; навчання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; служба новин; публікування текстів, крім рекламних; влаштовування розваг у таборах відпочинку; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; послуги щодо цифрового зображання; послуги студій записування щодо тиражування оптичних дисків із записами; планування зустрічей (дозвільних); влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, семінарів і симпозіумів 

Інші торговельні марки цього власника