Свідоцтво на знак № 137268

бренд медіа

137268

11.04.2011

15.02.2020

m201002016

15.02.2010

11.04.2011, бюл. № 7/2011

Товариство з обмеженою відповідальністю «БРЕНД МЕДІА»;
Вул. Грушевського, 28/2, н/п 43, м. Київ, 01021 (UA)

Пікалова Алла Олегівна

ТОВ «Сократ», Пікалова Алла Олегівна;
А/с 247, м. Київ, 01001 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; сприяння продажеві (посередництво); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; імпортно-експортні агентства; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; аукціонний продаж; вивчання ринку; влаштовування виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби; допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; ділове інформування; ділові довідки; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування фахове щодо підприємництва; дорадча допомога в діловому керуванні; допомога у комерційному або промисловому керуванні; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оцінювання ділове; послуги з розміщування рекламних матеріалів; пошук спонсорів; наймання рекламного часу на засобах інформування; реклама поштою; рекламні агентства; розповсюджування рекламних матеріалів; телевізійне рекламування; знімання рекламних відеокліпів; збирання статистичних даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; надання послуг в галузі маркетингу; наймання (прокат) торговельних автоматів; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; оформляння вітрин; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; керування комп'ютерними файлами; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); розвідування ділове; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги щодо франчайзингу, що належать до 35 класу; визначання громадської думки; демонстрування товарів 

Інші торговельні марки цього власника