Свідоцтво на знак № 167299

моя идея

167299

25.02.2013

09.04.2022

m201206300

09.04.2012

25.02.2013, бюл. № 4/2013

Публічне акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК»;
Вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01025 (UA)

Проніна Ірина Євгенівна

Проніна Ірина Євгенівна;
А/с 103, м. Київ, 03134 (UA)

 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; складання звітів про стан рахунків; допомога у комерційному або промисловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; допомога в керуванні справами; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оцінювання ділове; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування щодо налагоджування справ; перевіряння рахунків (аудит); складання податкових декларацій; консультування фахове щодо підприємництва; готування платіжних документів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розвідування ділове; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; розповсюджування зразків; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби 

Кл.36:

Інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; агентства вертання боргів; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; доброчинство фінансове; збирання коштів до добродійного фонду; наймання (орендування) житла (квартир); житлові контори; житлове керування; страхування життя; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання наймової плати; страхування здоров'я; керування фінансове; експертування податкове; збирання грошових пожертв; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; агентства нерухомого майна; митне посередництво; надавання позики на виплат (в кредит); оцінювання нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; страхування від нещасних випадків; надавання фінансових позик; позикові агентства; послуги у поручництві; посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; страхування; послуги фахівців із страхування; оцінювання коштовностей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; купування на виплат (в кредит); послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); керування нерухомим майном; послуги щодо опікунства; страхування від пожеж; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); позичання під заставу; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); фінансування; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; морське страхування; наймання на виплат (в кредит); оцінювання предметів нумізматики; ощадні банки; підзаставні банківські позики; послуги пенсійних кас; перевіряння справжності чеків; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Кл.42:

Вивчання технічних проектів; встановлювання справжності мистецьких творів; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн промисловий; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища (довкілля); досліджування в біології; досліджування в геології; дублювання комп'ютерних програм; експертування науково-технічне; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; відновлювання комп'ютерної бази даних; консультування, що належить до 42 класу, щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо енергозберігання; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; досліджування в косметології; випробовування матеріалів; досліджування в механіці; моделювання одягу; надання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; аналізування використовності нафтових родовищ; образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; дизайн пакування (послуги); планування розвитку міст; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; проектування будівельне; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; досліджування в техніці; досліджування в фізиці; досліджування в хімії; перевіряння якості 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки