Свідоцтво на знак № 89505

kn; меблі; киянка nova

89505

25.03.2008

04.12.2016

m200619067

04.12.2006

25.03.2008, бюл. № 6/2008

червоний; білий; чорний;

Відкрите акціонерне товариство «Магазин «Киянка»;
Вул. Мечникова, 9, м. Київ, 133, 01133 (UA)

Хоменко Ірина Іванівна

Хоменко Ірина Іванівна;
Вул. Мілютенка, 38, кв. 84, м. Київ, 166, 02166 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; сприяння продажеві і просуванню на ринок товарів продовольчої та непродовольчої груп; зокрема меблів; через магазини роздрібної та оптової торгівлі; послуги щодо імпортно-експортних операцій; імпортно-експортні агентства; інформування ділове; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; послуги телефонних відповідачів (для відсутніх абонентів); визначання громадської думки; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; керування справами в готелях; ділові довідки; ділове досліджування; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; передплачування газет (посередництво); ділове оцінювання; ділове розвідування; множення документів; демонстрування товарів; складання звітів про стан рахунків; допомога у комерційному або промисловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; допомога у керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; записування повідомин; експертування на ділову успішність; послуги щодо зв'язків з громадськістю; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; розповсюджування зразків; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; допомога в керуванні справами; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; машинописні роботи; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; консультування щодо налагоджування справ; послуги щодо огляду преси; перевіряння рахунків (аудит); перенаймання приміщень; складання податкових декларацій; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; консультування фахове щодо підприємництва; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; оцінювання вовни; оформляння вітрин; готування платіжних документів; послуги стенографістів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.36:

Фінансова діяльність, кредитно-грошові операції, посередницькі послуги, що належать до 36 класу; операції з нерухомістю; наймання (орендування) нерухомого майна, в тому числі торговельних підприємств