Свідоцтво на знак № 209907

чудо вулик

209907

25.03.2016

11.09.2024

m201412956

11.09.2014

25.03.2016, бюл. № 6/2016

Криса Мирослав Васильович;
Вул. Японська, 12, кв. 7, м. Львів, 79013 (UA)

Єременко Юрій Анатолійович

Фірма «Регіон» ТПП України, Єременко Юрій Анатолійович;
Вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601 (UA)

 

Кл.33:

Алкогольні напої, крім пива; медівка 

Кл.44:

Фізіотерапія; центри здоров'я