Свідоцтво на знак № 163087

ukrpay; ukrp@y

163087

25.10.2012

15.06.2022

m201210302

15.06.2012

25.10.2012, бюл. № 20/2012

синій; темно-синій; світло-синій; блакитний; білий;

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР.ПЕЙ»;
Вул. Підгірно-Татарська, 3/7, м. Київ, 04107 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD-диски та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню; апаратура для дистанційного керування; аудіо- і відеовидання; видання електронні завантажні; видання на магнітних і оптичних носіях інформації; гарнітура для телефонів; диски магнітні і оптичні записані; електронні етикетки до товарів; електронні кишенькові перекладачі; звукозаписові диски; звукозаписові носії; зчитувачі безконтактні; інтернет-видання (завантажні); інтерфейси до комп'ютерів; кодові магнітні картки; книги електронні завантажні; програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); комп'ютерні програми для здійснювання електронних платежів; комп'ютерні програми для читання електронних книг; компакт-диски (аудіо-, відео-); магніти декоративні; носії інформації оптичні; пристрої для обробляння інформації; програми комп'ютерних ігор; програмне забезпечення для портативних пристроїв; рінгтони для мобільних телефонів завантажні; розпізнавальні картки магнітні; сканери (обладдя для обробляння інформації); файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; флеш-накопичувачі USB 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудіо-, відео- і фотореклама; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; влаштовування і проводіння виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби; влаштовування і проводіння різноманітних заходів, акцій, кампаній, опитувань, конкурсів, шоу і презентацій на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування різноманітних товарів; ділові довідки; ділове інформування; ділове консультування; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; інвойсування; керування комп'ютерними файлами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); макетування реклами; маркетинг; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в оптових та роздрібних магазинах, інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажеві (посередництво); створювання рекламних відеопрезентацій і рекламних фільмів; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; взаємні безготівкові розрахунки; випускання карток для здійснювання мобільних платежів; вкладання коштів; внутрішні та міжнародні платежі; грошові перекази; депозитні операції; електронне переказування коштів; здійснювання фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо здійснювання будь-яких платежів за допомогою терміналів самообслуговування; касове обслуговування; керування фінансове; клірингові послуги; надавання фінансових позик; надавання позики на виплат (в кредит); надавання послуг щодо обслуговування мобільних платежів; надавання послуг щодо здійснювання будь-яких платежів за допомогою терміналів самообслуговування; надавання послуг щодо прямого поповнення телефонних рахунків; надавання послуг щодо прийому будь-яких платежів (комунальні послуги,; мобільний зв'язок,; послуги інтернет-провайдерів,; кабельне телебачення,; погашення кредитів,; поповнення поточних і карткових рахунків та інше) від фізичних осіб за допомогою терміналів самообслуговування; обмінювання грошей; обслуговування карток для здійснювання мобільних платежів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; оцінювання фінансове; переказування коштів за допомогою телефону; послуги ощадних банків; послуги щодо капіталовкладень; послуги щодо пенсійних виплат; послуги щодо залучання фінансування; приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; фінансові відрахування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансування; фінансові послуги; фінансовий консалтинг 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; аналізування якості, зручності та практичності при користуванні програмним забезпеченням; аналізування комп'ютерної системи; веб-дизайн; вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерних даних; встановлювання та технічне супроводжування комп'ютерних програм; дизайн інтерфейсів програмного забезпечення; дизайн інтерактивних презентацій; дизайнерські послуги; доглядання програмного статку комп'ютерів; дублювання комп'ютерних програм; інжиніринг; калібрування (вимірювання); комп'ютерне програмування; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом; надання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) комп'ютерів і комп'ютерної техніки; наймання (прокат) веб-серверів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування та оновлювання програмного статку комп'ютерів; оцифровування документів (сканування); перевіряння якості; подальше удосконалювання та підтримка програмних продуктів; послуги експертів, що належать до 42 класу; послуги щодо розробляння і впроваджування нових програмних продуктів; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; послуги щодо аналізування роботи інтернет-проектів; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання індивідуальних серверних програмних продуктів; створювання програмного забезпечення на корпоративні потреби; створювання програмного забезпечення для здійснювання електронних платежів; створювання програмного забезпечення для мобільних телефонів та інших портативних пристроїв; створювання електронних баз даних