Свідоцтво на знак № 151674

київська весна

151674

27.02.2012

06.04.2020

m201005178

06.04.2010

27.02.2012, бюл. № 4/2012

Поплавський Михайло Михайлович;
Вул. Срібнокільська, 4, кв. 127, м. Київ, 03190 (UA)

Курзін О. А.;
А/с 112, м. Київ, 02206 (UA)

 

Кл.35:

Визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами артистів-виконавців; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; написання рекламних текстів; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; телевізійне рекламування 

Кл.41:

Наймання (прокат) аудіоапаратури; видавання книжок (видавництва); наймання (прокат) видовищних декорацій; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); наймання (прокат) відеокамер; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; готування радіо- і телевізійних програм; наймання (прокат) театральних декорацій; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); дозвілля (забави, розваги); дублювання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; наймання (прокат) звукозаписувачів; планування зустрічей (дозвільних); інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; караоке-послуги; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; кіностудії; обслуговування кінотеатрів; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); дозвілля і навчання в клубах; послуги клубів здоров'я; знімання мікрофільмів; надавання моделей для художників; музейні послуги (презентації, виставки); послуги щодо музичного композиціювання; мюзик-холи; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; наймання (прокат) стадіонного обладдя; облаштовування дозвілля; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); послуги оркестрів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; попереднє замовляння місць на видовища; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; радіопередачі розважальні; розважання (послуги артистів); служба новин; послуги спортивних таборів; створювання видовищ; створювання відеофільмів; послуги студій записування; субтитрування; послуги сценаристів; влаштовування розваг у таборах відпочинку; театральні вистави; театральні каси (розваги); телевізійні передачі розважальні; наймання (прокат) тенісних кортів; фізичне виховування; створювання фільмів; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; послуги щодо цифрового зображання 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки