Свідоцтво на знак № 68343

подія аналіз прогноз

68343

16.10.2006

07.04.2015

m200503790

07.04.2005

16.10.2006, бюл. № 10/2006

Закрите акціонерне товариство «Видавництво «Економічні Відомості»;
Вул. Попудренка, 52 А, м. Київ, 94, МСП-660, 02660 (UA)

Голова правління ЗАТ «Видавництво «Економічні Відомості», Власюк І. С.;
Вул. Попудренка, 52 А, м. Київ, 94, МСП-660, 02660 (UA)

 

Кл.9:

Друковані видання електронні (завантажні); касети з відеоіграми; відеокасети; дискети; диски магнітні; диски оптичні; електронні етикетки до товарів; електронні налички до товарів; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); компакт-диски (аудіо-відео); компакт-диски (зчитна пам'ять); магнітні носії інформації; носії інформації оптичні; програми комп'ютерних ігор; програмний статок комп'ютерів (записаний); слайди 

Кл.16:

Авторучки; альбоми; альманахи; атласи; блокноти письмові; брошури; буклети; вивіски паперові або картонні; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); вимпели паперові; відривні календарі; віскозні листи обгорткові; вітальні листівки; газети; графічні зображення; графічні репродукції; графічні роботи друкові (друковані); діаграми; друкарська продукція; етикетки, крім тканинних; журнали (періодичні видання); закладки книжкові; записники; записники канцелярські; зошити для малювання; інформаційні бюлетні; календарі; календарі-довідники; канцелярські товари; карти; картини обрамовані або необрамовані; картинки; картки; картонні вироби; каталоги; книги; книги записів; комікси (друковані видання); конверти канцелярські; кульки, пакети паперові; листи целофанові обгорткові; літографії; літографічні мистецькі твори; малюнки; малюнки перевідні; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; музичні вітальні листівки; навчальні матеріали, крім приладів, апаратів; наклейки канцелярські; налички, крім тканинних; носовики (хусточки носові) паперові; обгортковий папір; обкладинки канцелярські; обкладинки на паспорти; облікові картки канцелярські; олеографи; олівці; олівці автоматичні; олівці грифельні; паперові банти; паперові стрічки; паперові стрічки або картки для записування комп'ютерних програм; папір; папір в аркушах канцелярський; папки на папери; письмовий папір; підручники; підстилки настільні паперові; пісенники; плакати; плани; пляшкове опаковання паперове або картонне; пляшкові обгортки паперові або картонні; повідомчі листи канцелярські; покажчики; портрети; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; проспекти рекламні; розклади надруковані; рушники паперові; світлокопії (синьки); серветки косметичні паперові; серветки паперові для знімання гриму; серветки столові паперові; скатерки столові паперові; столова білизна паперова; столові підставки паперові; таці (підноси) на листи; теки на папери; трафарети; трафарети канцелярські; трафарети на малювання; фотогравюри; фотографії; часописи (періодичні видання); шабатури (картонні або паперові коробки); шабатурки (картонні або паперові коробки) 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; довідки ділові; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; керування комп'ютерними файлами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на реклами; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.38:

Надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; кабельне телевізійне мовлення; мовлення телевізійне; передавання повідомин і зображень комп'ютерне; передавання факсимільне; посилання повідомин; радіомовлення; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Кл.40:

Барвлення; друкування; друкування літографічне; друкування малюнків, креслеників і та інше; друкування офсетне; друкування фотографій; інформування щодо обробляння матеріалів; книгооправні (палітурні) роботи; ламінування; обрамлювання художніх виробів; трафаретне друкування; фотогравіювання; фотографічне набирання текстів 

Кл.41:

Видавання книжок (видавництва); влаштовування (культурних і навчальних) виставок; записування на відеоплівки; наймання (прокат) відеофільмів; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; дозвілля; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; заочні курси; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; дозвілля і навчання в клубах; знімання мікрофільмів; монтування відеострічок; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; презентації вистав; професійне орієнтування (поради щодо освіти і навчання); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; служба новин; створювання видовищ; створювання відеофільмів; субтитрування; телевізійні передачі розважальні; фотографування; фоторепортажі; послуги щодо цифрового зображання 

Кл.42:

Відновлювання комп'ютерної бази даних; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дублювання комп'ютерних програм; експертування; забезпечування охорони авторських прав; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; образотворче оформляння; обслуговування програмного статку комп'ютерів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; правниче досліджування; проектування комп'ютерних систем; промисловий дизайн; стилізований промисловий дизайн; послуги щодо судового процесу