Свідоцтво на знак № 108760

автомастер; авто мастер

108760

25.06.2009

31.01.2018

m200801567

31.01.2008

25.06.2009, бюл. № 12/2009

білий; червоний; чорний;

Ушакова Наталія Олександрівна;
Вул. Московська, 61, кв. 27, м. Маріуполь, Донецька обл., 87529 (UA)

Кармазін Андрій Вікторович

Кармазін Андрій Вікторович;
А/с 29, м. Маріуполь, Донецька обл., 87504 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; довідки ділові; досліджування ринкове; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпорт-експорт товарів; керування комп'ютерними файлами; обробляння текстів; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у роздрібних магазинах,; підприємствах оптової торгівлі,; супермаркетах,; через каталоги посилкової торгівлі,; за допомогою електронних засобів,; через веб-сайти в мережі інтернет,; шляхом замовлення товарів за телевізійною рекламою; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; рекламування, в тому числі через комп'ютерну мережу; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво); шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання; відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання протекторів шин; вулканування шин (лагодження); змащування транспортних засобів; інформування щодо лагодження; клепання; лакування; лискування транспортних засобів; лудіння (поновлювання); миття автомобілів; миття транспортних засобів; обслуговування на станціях транспортних засобів; протикорозійне обробляння; протикорозійне обробляння транспортних засобів; риштування (встановлювання риштовання); технічне доглядання транспортних засобів; чищення транспортних засобів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки