Свідоцтво на знак № 213939

бренд трипілля

213939

11.07.2016

05.03.2025

m201502968

05.03.2015

11.07.2016, бюл. № 13/2016

Смолякова Людмила Іванівна;
Вул. Цитадельна, 7, кв. 94, м. Київ, 01015 (UA)

Смолякова Людмила Іванівна;
Вул. Цитадельна, 7, кв. 94, м. Київ, 01015 (UA)

 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування передплати газет для інших; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; обробляння текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; оформляння вітрин; послуги з комерційного посередництва; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги з фотокопіювання; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; пошукова оптимізація; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; рекламування; рекламування зовнішнє; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Інші торговельні марки цього власника