Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201721644

facility

m201721644

28.09.2017

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фасіліті Груп»;
Вул. Мельникова, 18 Б, м. Київ, 04050 (UA)

Ганжов Владислав Володимирович

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фасіліті Груп»;
Вул. Мельникова, 18 Б, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.42:

Комп'ютерне програмування; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; відновлювання комп'ютерних даних; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних систем; дублювання комп'ютерних програм; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; консультування щодо розробляння веб-сайтів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); консультування щодо інформаційних технологій (IT); хостинг серверів; електронне зберігання даних; хмарне обчислювання даних; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо комп'ютерної безпеки; розробляння технічної документації; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; 

Схожі торговельні марки