Свідоцтво на знак № 195249

вентиляция кондиционирование; укр климат

195249

12.01.2015

16.10.2023

m201318987

16.10.2013

12.01.2015, бюл. № 1/2015

Балкашинов Леонід Миколайович;
Вул. Стадіонна, 16/6, кв. 76, м. Київ, 03035 (UA)

Чепурко Оксана Олександрівна;
Просп. Бажана, 26, кв. 157, м. Київ, 02140 (UA)

Сисоєнко Ірина Володимирівна

Сисоєнко Ірина Володимирівна;
А/с 107, м. Київ, 03035 (UA)

 

Кл.11:

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; вентилятори; вентилятори (кондиціювання повітря); вентилятори електричні особисті; вентиляційні апарати; кондиціонери промислові та побутові; вентилятори (частини кондиціювального устатковання); вентиляційне (кондиціювальне) устатковання до транспортних засобів; вмістища холодильні; водогрійні апарати; водонагрівачі; регулівні пристрої до водяного або газового устатковання та трубопроводів; регулівні та запобіжні пристрої до газового устатковання; газові котли; затулки димоходів; зволожувачі радіаторів центрального опалювання; апарати для іонування повітря; камери холодильні; клапани повітряні до парового опалювального устатковання; кондиціонери; кондиціонери до транспортних засобів; нагрівальні елементи; нагрівачі повітря; обігрівачі (опалювальні апарати); опалювальне устатковання; опалювальне устатковання (водяне); опалювальні апарати (калорифери); опалювальні апарати електричні; опалювальні апарати на твердому, рідкому і газовому паливі; опалювальні котли; труби опалювальних котлів; апарати для дезодорування повітря; апарати і машини для очищання повітря; устатковання для кондиціювання повітря; устатковання для охолоджування повітря; устатковання для проціджування (фільтрування) повітря; устатковання для стерилізування повітря; устатковання для сушіння повітря; радіатори (обігрівальні); радіатори електричні; регулятори тяги (опалювання); фільтри (цідила) для кондиціювання повітря; холодильні машини; холодильні апарати; холодильні прилади; холодильні пристрої; радіатори центрального опалювання 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; довідки ділові; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; консультування щодо керування справами; макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); маркетинг; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних товарів, що дозволяє покупцям оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в мережі фірмових магазинів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів; послуги щодо сукупного розміщування в універсальних та спеціалізованих магазинах вентиляційних та кондиціювальних пристроїв та обладнання для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів 

Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; встановлювання і лагодження електроприладів; встановлювання і лагодження опалювального устатковання; встановлювання і лагодження печей; встановлювання і лагодження холодильного устатковання; встановлювання, пусконалагоджувальні роботи, лагодження та сервісне обслуговування кондиціювальних та вентиляційних пристроїв та обладнання 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; будівельне проектування; інжиніринг 

Інші торговельні марки цього власника