Свідоцтво на знак № 26878

internet-cafe internet cafe

26878

16.09.2002

22.01.2009

05.03.2009

05.03.2019

99030690

05.03.1999

16.09.2002, бюл. № 9/2002

Корж Юрій Віталійович;
Вул. Медвинська, 24, м. Київ, 03069 (UA)

Черепов Л.В.

Черепов Л.В.;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.9:

Засоби обробляння інформації та комп'ютери, зокрема: блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані схеми); блокноти-комп'ютери; дискети; дисководи (до комп'ютерів); дискоміняла (до комп'ютерів); зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); інтерфейси (до комп'ютерів); принтери до комп'ютерів; програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); миші (обладдя для обробляння інформації); мікропроцесори; модеми; монітори (комп'ютерні складники); носії інформації магнітні; очищальні пристрої до звукозаписових дисків; передавачі далекого зв'язку (телекомунікація); перемісні комп'ютери; периферійні пристрої комп'ютерні; процесори (головні процесові блоки); радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікація); радіоприймачі; сканери (обладдя для обробляння інформації); текстові процесори 

Кл.16:

Друкарська продукція, зокрема: бланки, брошури, буклети, газети, довідники, журнали, каталоги, плакати, проспекти рекламні та інші друковані видання, об'яви, печатки, штампи, реєстри 

Кл.38:

Зв`язок, за винятком зв'язку за допомогою комп'ютерних терміналів,; мовлення кабельне телевізійне,; мовлення телевізійне,; радіомовлення,; послуги щодо засобів масової інформації,; інформаційні агентства,; агентства новин 

Кл.41:

Готування радіо - і телевізійних програм; публікування текстів, крім рекламних; інформування щодо виховування, дозвілля, розваг; радіопередачі розважальні; телевізійні передачі розважальні; влаштовування і проводіння семінарів, симпозіумів 

Кл.42:

Друкарська справа; друкування літографічне; друкування офсетне; редагування текстів; служба новин; фоторепортажі 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки