Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201826060

lilidi

m201826060

06.11.2018

Баранюк Артем Сергійович;
 (UA)

Баранюк Тетяна Анатоліївна;
 (UA)

 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; реклама; менеджмент у сфері бізнесу; адміністративна діяльність у сфері бізнесу; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з фотокопіювання; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі он-лайн; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; надання місця для онлайн-продажів продавцям та покупцям товарів та послуг; послуги інтернет-магазинів; надання та оренда рекламних площ в Інтернеті; надання споживачам інформації щодо товарів через Інтернет; просування товарів для третіх осіб шляхом рекламування на інтернет-сайтах; оптова та роздрібна торгівля товарами 18, 25, 28 класів, в тому числі через Інтернет; 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки