Свідоцтво на знак № 57488

ukrainka net

57488

15.12.2005

07.10.2013

16.12.2013

16.12.2023

20031213091

16.12.2003

15.12.2005, бюл. № 12/2005

Руських Василь Олександрович;
Вул. Київська, 154, кв. 62, м. Обухів, Київська обл., 08700 (UA)

Сухарєва В.В.

Сухарєва В.В.;
Вул. Київська, 123, кв. 138, м. Обухів, Київська обл., 08702 (UA)

 

Кл.37:

Встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження складних частин комп'ютерів та комп'ютерних систем; встановлювання, технічне доглядання і лагодження конторського устатковання; встановлювання, технічне доглядання і лагодження устатковання для комп'ютерних мереж; встановлювання, технічне доглядання і лагодження устатковання для локальних комп'ютерних мереж; встановлювання, технічне доглядання і лагодження устатковання для мережі Інтернет; інформування щодо лагодження; встановлювання і лагодження телефонів 

Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; агентства новин; надавання доступу до локальних комп'ютерних мереж; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Кл.41:

Наймання (прокат) аудіоапаратури; створювання видовищ; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); інформування щодо виховування; виховування в дошкільних закладах; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; наймання (прокат) відеоплівок; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; готування радіо- і телевізійних програм; послуги дискотек (сховища звукозаписових дисків); дозвілля; інформування щодо дозвілля; дублювання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забави; заочні курси; наймання звукозаписувачів; влаштовування спортивних змагань; планування зустрічей (дозвілля); послуги щодо ігор на гроші; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; ігрові послуги через локальні комп'ютерні мережі; інформування щодо розваг; обслуговування казино; караоке-послуги; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; кіностудії; обслуговування кінотеатрів; наймання (прокат) кінофільмів; дозвілля і навчання в клубах; обслуговування клубів здоров'я; видавання книжок (видавництва); мюзик-холи; знімання мікрофільмів; музейні послуги (презентації, виставки); послуги щодо музичного композиціювання; навчання; навчання індивідуальне; навчання практичне; навчання релігійне (духовне); надавання незавантажних мережних електронних публікацій; нічні клуби; служба новин; облаштовування дозвілля; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); послуги оркестрів; освіта; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; послуги перекладачів; попереднє замовляння місць на видовища; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; розваги; розважання (послуги артистів); послуги студій записування; субтитрування; послуги сценаристів; влаштовування розваг у таборах відпочинку; телевізійні передачі розважальні; наймання (прокат) фільмів; створювання фільмів; фотографування; фоторепортажі; послуги щодо цифрового зображання 

Кл.42:

Відновлювання комп'ютерної бази даних; дублювання комп'ютерних програм; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; проектування локальних комп'ютерних мереж; консультування щодо локальних комп'ютерних мереж; обслуговування програмного статку локальних комп'ютерних мереж; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; створювання сторінок комерційного інформування в мережі Інтернет; перевіряння якості 

Інші торговельні марки цього власника