Свідоцтво на знак № 208008

галвол

208008

25.01.2016

16.05.2024

m201406802

16.05.2014

25.01.2016, бюл. № 2/2016

червоний; бiлий; чорний;

Марчук Володимир Миколайович;
Вул. Кобилянська, 47, м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл., 78600 (UA)

Марчук Володимир Миколайович;
Вул. Незалежності, 33, м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл., 78600 (UA)

 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; допомога у комерційному або промисловому керуванні; досліджування ринкове; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування справами постачальників послуг вільнонайманих працівників; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги щодо ділового керування будівельними проектами; послуги щодо комерційного посередництва; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво); узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки