Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201725129

media etc.; economy taxes customs

m201725129

13.11.2017

Громадська організація «Інститут податкових реформ»;
Кловський узвіз, 7, кв. 154, м. Київ, 01021 (UA)

Шевченко Ігор Анатолійович (№ 439)

Вінницька торгово-промислова палата;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21050 (UA)

 

Кл.41:

Академії (освіта); викладання; освітні послуги; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів, колоквіумів, конференцій, концертів, навчальних форумів з особистою присутністю, практичних занять (навчання), семінарів, симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою послуг з передавання відеоданих на вимогу; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою послуг з передавання відеоданих на вимогу; заочні курси; інформування щодо освіти; кінопокази; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (розважальні або освітні); послуги репортерів; послуги фоторепортерів; практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні та освітні; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; телевізійні передачі розважальні та освітні; фотографування; влаштовування та проведення заходів на освітні, розважальні, культурні та культурно-просвітницькі потреби, в тому числі з присудженням національної премії; 

Інші торговельні марки цього власника