Свідоцтво на знак № 108654

zембанк; zemбанк

108654

25.06.2009

03.01.2018

m200800067

03.01.2008

25.06.2009, бюл. № 12/2009

Харківський акціонерний комерційний Земельний Банк;
Вул. Чернишевська, 4, м. Харків, 61057 (UA)

Бойко Дмитро Віталійович

ТОВ «Превент»;
Просп. Леніна, 58, офіс 424, м. Харків, 61072 (UA)

 

Кл.16:

Авторучки; адресні машини; адресні пластинки до адресних машин; адресні штампи, печатки; альбоми; альманахи; атласи; дошки паперові або картонні для афіш, об'яв; затискачі для банкнот; білети (квитки); бланки, формуляри; блокноти письмові; брошури; буклети; вдруковники (пристрої для вдруковування) до кредитних карток, неелектричні; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); витиральне знаряддя канцелярське; відривні календарі; віскозні листи обгорткові; вітальні листівки; газети; географічні карти; герби (паперові печатки); графічні роботи друкові (друковані); папки (теки) на документи канцелярські; дощечки (планшети) з затискачками конторські; друкарська продукція; друкарське устатковання перемісне канцелярське; друкарські машинки електричні або неелектричні; друкарські пробільники; друкарські шрифти; естампи; етикетки (налички), крім тканинних; єднальні смужки (книжкових оправ); журнали (періодичні видання); запечатувальні пристрої канцелярські; записники; записники канцелярські; затискачі для ручок; зошити для писання або креслення; зразки почерків; індексатори; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; калька паперова; канцелярське приладдя і обладдя, крім меблів; канцелярські дірявники (перфоратори); канцелярські товари; карти, що належать до 16 класу; картки; картон; картонні вироби; картонні тубуси; картотеки канцелярські; каталоги; квитанційні книжки канцелярські; клеї на канцелярські або побутові потреби; клейкі стрічки на канцелярські або побутові потреби; книги; верстати і машини канцелярські для палітурних (книгооправних) робіт; конверти канцелярські; кульки, пакети паперові; липкі смуги на канцелярські або побутові потреби; розподільники липких стрічок канцелярські; липкі стрічки на канцелярські або побутові потреби; листи целофанові обгорткові; лінійки креслярські; множильні апарати; множильні пристрої та машини; навощений папір; навчальні матеріали, крім приладів, апаратів; наклейки канцелярські; налички (етикетки), крім тканинних; паперові стрічки; паперові стрічки або картки для записування комп'ютерних програм; папір; папки на папери; періодичні видання друкові (друковані); печатки; печаткові подушечки; письмове приладдя; письмове приладдя (набори); письмовий папір; письмові інструменти; письмові набори канцелярські; підставки для ручок і олівців; підставки для фотографій; підставки під штампи, печатки; плакати; плани; пластикові розтяжні плівки для пакування; поштові листівки; прапорці паперові; проспекти рекламні; ручні маркувальні пристрої; цифри друкарські; шрифти друкарські (цифрові і буквові); штампи; коробочки на штампи, печатки 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; перевіряння рахунків (аудит); готування платіжних документів; публікування рекламних текстів; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; написання рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу 

Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; доброчинство фінансове; зберігання цінностей; збирання коштів до добродійного фонду; збирання пожертв; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; оцінювання коштовностей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; керування нерухомим майном; надавання позики на виплат (в кредит); агентства нерухомого майна; оцінювання нерухомого майна; ощадні банки; послуги пенсійних кас; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; зберігання у сейфах; фінансове оцінювання (страхування, банківські операції, нерухоме майно); фінансування; перевіряння справжності чеків 

Кл.38:

Послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; агентства новин; передавання факсимільне; посилання повідомин; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; посилання телеграм; послуги голосової пошти; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею 

Кл.41:

Виховування; інформування щодо виховування; влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; навчання; навчання індивідуальне; практичне навчання; публікування текстів, крім рекламних; служба новин; послуги щодо цифрового зображання 

Кл.42:

Послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; відновлювання комп'ютерних баз даних; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; дублювання комп'ютерних програм; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; наймання (прокат) веб-серверів; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; стилізований промисловий дизайн 

Кл.45:

Забезпечування охорони авторських прав; влаштування зустрічей; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; консультування щодо безпеки; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); нічна охорона; особиста охорона; охорона цивільна; правниче досліджування; реєстрування доменних імен (правничі послуги); стеження за охоронною сигналізацією; супроводжування 

Інші торговельні марки цього власника