Свідоцтво на знак № 85584

а-банк; a

85584

10.12.2007

11.04.2017

m200705882

11.04.2007

10.12.2007, бюл. № 20/2007

зелена гама кольорів; чорний; білий;

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК";
Вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074 (UA)

Ошарова Ірина Олександрівна

ПАТ КБ "ПриватБанк";
Вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; ділове консультування; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; економіко-аналітичні послуги, пов'язані з економічним прогнозуванням, аналізом ефективності економічної діяльності та її аналітичним забезпеченням; консалтингові послуги; маркетингові послуги; менеджмент в сфері бізнесу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; керування комп'ютерними файлами; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; наймання (прокат) канцелярських машини і обладдя; наймання (прокат) торговельних автоматів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; перевіряння рахунків (аудит); поради щодо налагоджування і керування справами; послуги щодо зовнішньоекономічної діяльності; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо надавання ділових довідок та бізнесконсультацій за телефоном або через мережу інтернет; публікування рекламних текстів; проводіння масштабних рекламних акцій і кампаній; рекламування різноманітних програм кредитування населення; радіорекламування; реклама поштою; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги, в тому числі в мережі інтернет; брокерські операції, пов'язані з іпотеками; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; відкривання і ведення поточних і депозитних рахунків; вкладання коштів; депозитні операції; експертування податкове; житлове інвестування; житлове кредитування; залучання іноземних інвестицій; електронне переказування коштів, в тому числі в мережі інтернет; зберігання цінностей; зберігання у сейфах; зберігання цінних паперів; керування активами і операції з цінними паперами; збирання коштів до добродійного фонду; здійснювання фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо різноманітних програм кредитування населення та специфічних видів кредитних угод; інформування щодо стану банківських рахунків; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках та на веб-сайтах інформації щодо вкладання коштів,; відкриття рахунків або випускання кредитних (виплатних) карток,; що дозволяє споживачам зручно ознайомлюватися та замовляти зазначені послуги через мережу інтернет з веб-сторінок та веб-сайтів,; а також отримувати необхідну інформацію про ці послуги; послуги щодо інвестиційної діяльності; інвестиційне та проектне фінансування; керування нерухомим майном; керування фінансове; консультування щодо страхування; короткострокове та довгострокове кредитування; кредити під заставу; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; надавання позики на виплат (в кредит); наймання (орендування) контор та офісів (нерухомого майна); купування на виплат (в кредит); лізингування (довгострокове наймання) нерухомого майна; митне посередництво; наймання на виплат (в кредит); обмінювання грошей, в тому числі у безготівковій формі в мережі інтернет; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; обслуговування за пластиковими картками та дорожніми чеками; операції з векселями; послуги щодо капіталовкладень; послуги щодо розробляння та здійснювання різноманітних програм кредитування населення; послуги щодо опікунства; оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання нерухомого майна; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; перевіряння справжності чеків; позикові агентства; позичання під заставу; підзаставні банківські позики; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; страхове посередництво; посередницькі послуги щодо цінних паперів; посередництво у найманні нерухомого майна; послуги за дебетовими картками; послуги пенсійних кас; послуги у поручництві; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; створювання взаємних фондів; фінансові відрахування (страхування, банківські операції, нерухоме майно); морське страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування житла; страхування здоров'я; фінансове доброчинство; фінансування; фінансування експортно-імпортних операцій; фінансове оцінювання матеріальних збитків; допомога в укладанні кредитних договорів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки