Свідоцтво на знак № 125027

abto; автопочта; автопоchта

125027

25.06.2010

09.03.2020

m201003313

09.03.2010

25.06.2010, бюл. № 12/2010

синій;

Локтіонова Марія Сергіївна;
Вул. Мате Залки, 6 Б, кв. 184, м. Київ, 04211 (UA)

Соклаков Антон Олександрович

ТОВ «Проксіма»;
А/с 11765, м. Харків, 61001 (UA)

 

Кл.39:

Автомобільне перевозіння; доставляння газет; доставляння квітів; доставляння повідомин; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замову; зберігання товарів; інформування щодо перевозіння; наймання (прокат) транспортних засобів; обгортання товарів; пакування товарів; перевозіння; перевозіння вантажними автомобілями; посередництво у перевозінні; послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів) 

Інші торговельні марки цього власника