Свідоцтво на знак № 242233

profy spray

242233

25.05.2018

30.09.2026

m201621480

30.09.2016

25.05.2018, бюл. № 10/2018

Пивоваров Василь Валентинович;
Вул. Малиновського, 12, кв. 182, м. Дніпропетровськ, 49098 (UA)

Платонов Олексій Вячеславович;
Вул. Челябінська, 5 Б, кв. 58, м. Київ, 02002 (UA)

Трембовецька Тетяна Петрівна (№ 381)

Трембовецька Тетяна Петрівна;
Вул. Кадетський Гай, 3, кв. 93, м. Київ, 03048 (UA)

 

Кл.7:

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; 3D-принтери; аерографи для фарбування; аероконденсатори; амортизатори (плунжери) (деталі машин); апарати для очищання ацетилену; барабани (деталі машин); барвильні машини; букси (втулки) для шийок валів (осей) (деталі машин); вальці прокатних станів; витискальні, гофрувальні машини; вібратори промислові (машини); відкидні клапани (деталі машин); відцентрові насоси (помпи); вкладні для підшипників (вальниць) (деталі машин); водовіддільники (зливні крани); всмоктувальні машини промислові; вулканізувальні апарати; гальванувальні машини; гравіювальні машини; грязевловлювачі і грязеназбирувачі (машини); дезінтегратори; діафрагми (мембрани) до насосів (помп); ділильні пристрої; долота для верстатів; дорожні підмітальні машини самохідні; друкарські машини; ежектори (струминні помпи); електричні лискувальні машини для взуття; електричні лискувальні машини для паркету; електричні молоти; електромеханічні машини для хімічної промисловості; інжектори (упорскувачі) до двигунів; калібрувальні машини; картери машин і двигунів; каталітичні конвертори; керувальні механізми гідравлічні до машин і двигунів; керувальні механізми до машин або двигунів; керувальні механізми пневматичні до машин і двигунів; кільця до кулькових підшипників (вальниць); клеїльні пістолети електричні; колінчасті (корбові) вали; компресори (машини); конвеєри (транспортери) (машини); кронштейни підвісні (деталі машин); ливарні машини; ливарні форми (виливниці) (деталі машин); лискувальні машини і апарати електричні; лопаті (лопатки) (деталі машин); магнетозапалювачі; маніпулятори автоматичні; мастильні кільця (деталі машин); мастильні коробки (деталі машин); мастильні насоси (помпи); мастильні пристрої (деталі машин); машини (пристрої) для викінчувального (механічного) обробляння; машини для білення; машини для фарбування клейовими фарбами; машини для друкування на металевих пластинах; металообробні верстати; міздрильні машини; міксери (змішувачі) (машини); місильні (перемішувальні) машини; млини (машини); молоти (молотки) (деталі машин); молочарні (машини); монтажні опори двигуна, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (помпи) (машини); насоси (помпи) (частини машин і двигунів); насоси (помпи) до нагрівального устатковання; обгортальні машини; обприскувачі (машини); пульверизатори (машини); очищальні апарати парові; пістолети-пирскачі для фарб; припасовувальні верстати; шліфувальні верстати; промивальні машини; прополювальні (полільні) машини; регулятори (частини машин); розбризкувачі стічної води; розливальні машини; фарбувальні машини; фільтрпреси; фільтрувальні (цідильні) машини; фотонабиральні машини; центрифуги (машини); цинкувальні машини; чистильні машини електричні; чорнильні пристрої до друкувальних машин 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги з релокації для підприємств; послуги з фотокопіювання; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за загальними каталогами цих товарів або у магазинах оптової та роздрібної торгівлі 

Інші торговельні марки цього власника