Свідоцтво на знак № 108903

автодзэн

108903

25.06.2009

19.07.2018

17.03.2018

17.03.2028

m200805010

17.03.2008

25.06.2009, бюл. № 12/2009

Пуріс Віктор Миколайович;
Вул. Тираспольська, 31, кв. 12, м. Одеса, 65020 (UA)

Місюк Семен Олександрович;
Вул. Жуковського, 36, кв. 6, м. Одеса, 65045 (UA)

Палієнко О. І.;
Вул. Костанді, 17 лінія, 37, м. Одеса, 65114 (UA)

 

Кл.35:

Вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; досліджування ринкове; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпорт-експорт; керування комп'ютерними файлами; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво), в тому числі за допомогою мережі інтернет; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.37:

Технічне доглядання і лагодження автомобілів; відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання протекторів шин; вулканування шин (лагодження); встановлювання і лагодження електроприладів; інформування щодо лагодження; клепання; лагодження секретних замків; лакування; лискування транспортних засобів; лудіння (поновлювання); встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; миття автомобілів; миття транспортних засобів; обслуговування на станціях транспортних засобів; протикорозійне обробляння транспортних засобів; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; сухе чищення; технічне доглядання транспортних засобів; змащування транспортних засобів; лагодження транспортних засобів; чищення транспортних засобів