Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201823921

nenka gift

m201823921

12.10.2018

зелений; світло-зелений; білий;

Верьовкін Андрій Павлович;
 (UA)

 

Кл.16:

Вітальні листівки; гравюри; графічні зображення; графічні репродукції; картини [малюнки] обрамлені або необрамлені; фотогравюри і фотографії;