Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201824820

alipay connect

m201824820

23.10.2018

Алібаба Груп Холдінг Лімітед (Alibaba Group Holding Limited);
 (KY)

 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладнання для обробляння інформації і комп'ютери; комп'ютерні програми; програмне забезпечення для обробляння електронних платежів; програмне забезпечення для ідентифікації особи платника; комп’ютерне програмне забезпечення, завантажне з мережі інтернет; комп’ютерне програмне забезпечення для інтерактивних розваг, яке дозволяє користувачам пристосувати під себе перегляд, прослуховування і гральний досвід, вибираючи та систематизуючи дисплей і відтворювання аудіо, відео та аудіо-візуальних елементів; завантажні аудіо, візуальні та аудіовізуальні файли і записи, які відтворюють мультимедійні розважальні програми і контент; електронні видання (завантажні з мережі інтернет або з комп’ютерної мережі чи з комп’ютерних баз даних); програмне забезпечення для миттєвого обміну повідомленнями; програмне забезпечення для колективного доступу до файлів; комунікаційне програмне забезпечення для електронного обміну даними, аудіо, відео, зображеннями і графікою за допомогою комп’ютера, мережі мобільного зв’язку, бездротової і телекомунікаційної мереж; комп’ютерне програмне забезпечення для обробляння зображень, графіки, аудіо, відео та текстів; завантажне комп’ютерне програмне забезпечення, яке сприяє електронному передаванню інформації, даних, документів, голосу і зображень за допомогою мережі інтернет; завантажне комп’ютерне програмне забезпечення, яке дозволяє користувачам брати участь мережевому спілкуванні і навчальних заняттях з надаванням доступу до даних, документів, зображень і прикладних програм програмного забезпечення через веб-браузер; завантажне комп’ютерне програмне забезпечення для надання доступу, перегляду та контролю віддалених комп’ютерів і комп’ютерних мереж; завантажні електронні видання у вигляді статей, наукових робіт, рефератів і навчальних матеріалів щодо телекомунікацій, інтернету, навчання, бізнесу, продажів і маркетингу; комп’ютерне програмне забезпечення, комп'ютерні периферійні пристрої; ноутбуки; лептопи; портативні комп’ютери; кишенькові комп’ютери, ручні комп’ютери; персональні цифрові помічники; особисті медіаплеєри; мобільні телефони; смартфони; цифрові кіно-, фото-, відеокамери; батареї, зарядні пристрої для акумуляторних батарей; комп’ютерні робочі станції; комп’ютерні сервери; комп’ютерне та телекомунікаційне мережеве апаратне забезпечення; комп’ютерні мережеві адаптери, перемикачі, маршрутизатори та концентратори; бездротові і дротяні модеми та комунікаційні прилади, пристрої; тримачі для лептопів, сумки для комп’ютерів; пристрої для гасіння вогню; комп'ютерне апаратне забезпечення та вбудовані програми, мікропрограми, програмно-апаратні засоби; компакт-диски; цифрові музичні файли (завантажні з мережі інтернет); портативні телекомунікаційні пристрої миттєвого обміну повідомленнями; килимки під комп’ютерні мишки; трубки для мобільних телефонів; аксесуари для мобільних телефонів; завантажні файли з іграми, картинками (малюнками), кінофільмами і музикою; системи аварійної сигналізації, сигнальні аварійні пристрої; камери для відеоспостереження; пересувні радіо- і телемовні пристрої; обладнання для телевізійного мовлення; фотоапарати; відеокамери; наголовні навушники; телефонні навушники-вставки, телефонні навушники, мініатюрні телефони, що вставляються у вушну раковину; акустичні колонки, динаміки, гучномовці; навігаційні апарати та обладнання для системи глобального позиціонування (GPS); комп’ютерні програми та програмне забезпечення для електронних і відеоігрових пристроїв (в тому числі програмне забезпечення завантажне з мережі інтернет); рідкокристалічні дисплеї для телекомунікаційного й електронного обладнання, устаткування; телевізійні декодери, приставки, крім ігрових та призначених на розважальні потреби; пристрої, пульти дистанційного керування; комп’ютерні програми для зберігання, накопичування даних; окуляри та окуляри від сонця; вивіски, дорожні знаки, світлові або механічні; кодовані та магнітні банківські кредитні, дебетові, грошові та ідентифікаційні картки; автоматичні касові машини (банкомати); прикладні програми комп’ютерного програмного забезпечення завантажні; пристрої для читання електронних книжок; барвильні картриджі незаправлені для принтерів та фотокопіювальних апаратів; радіо-няня (пристрої для пильнування за немовлятами); відео-няня (відеопристрої для пильнування за немовлятами); світлозахисні бленди до об’єктивів; планшетні комп’ютери; картки-ключі кодовані; 3D-окуляри; карти пам’яті до відеоігрових пристроїв; 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; кліринг та вивіряння фінансових операцій, транзакцій за допомогою глобальної комп’ютерної мережі; банківські та фінансові послуги в режимі онлайн; обслуговування за кредитними картками, обробляння та передавання рахунків і їх оплат, платежів, та надавання послуг страхування щодо фінансових операцій, транзакцій; послуги переказування коштів; переказування коштів за допомогою електронних засобів для інших; переведення платежів для інших за допомогою інтернету; фінансові послуги у вигляді послуг щодо виставляння рахунків та обробки платежів, розрахунково-касового обслуговування; влаштовування та керування найманням (орендуванням) та найманим (орендованим) майном; наймання (орендування) та лізинг нерухомого майна; оцінювання нерухомого майна; оцінювання вартості нерухомого майна, фінансування щодо нерухомого майна, інвестиції в нерухоме майно; брокерські послуги щодо нерухомого майна; послуги агентств нерухомого майна; послуги житлових агентств; актуарні послуги; послуги керування та консультування щодо нерухомого майна; збирання наймової плати; наймання (орендування) офісів (контор) (нерухомого майна); наймання (орендування) апартаментів і квартир; надавання фінансової інформації з допомогою інтернету; послуги зберігання у сейфах та випускання дорожніх ваучерів; вкладання коштів; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; послуги щодо фінансового керування та керування активами; страхування і фінансові послуги; фінансові послуги, що надаються з використанням телекомунікаційних засобів; фінансові консультаційні та дорадчі послуги; дистанційне банківське обслуговування; банківські послуги, що надаються у режимі онлайн з комп’ютерних баз даних або інтернету; брокерські послуги з цінними паперами, послуги щодо біржового котирування; брокерські послуги щодо акцій та облігацій, аналізування фінансове; послуги за дебетовими картками, послуги за платіжними картками, кредитними картками з непролонгованим кредитом та послуги по чековим гарантіям; банківські послуги, послуги щодо відкриття та ведення ощадних рахунків та інвестиційні послуги; послуги фінансового клірингу; перевіряння справжності у сфері кредитування за допомогою глобальної комп’ютерної інформаційної мережі; послуги електронного керування кредитними ризиками; послуги електронного оплачування покупок та електронного оплачування рахунків; послуги дебетування та кредитування фінансових рахунків; електронні банківські послуги; випускання карток із закладеним лімітом коштів, платіжних карток, кредитних карток з непролонгованим кредитом і дебетових карток; обслуговування за телефонними кредитними картками; інформаційні послуги щодо фінансів і страхування, що надаються в режимі онлайн з комп’ютерної бази даних або інтернету; агентства зі збору платежів за газ та електроенергію; оцінювання антикваріату; оцінювання творів мистецтва; оцінювання ювелірних виробів; оцінювання потриманих автомобілів; надавання інформації про податки (фінансові послуги); збирання коштів на благодійність; влаштовування благодійних зборів, фондів; збирання пожертв на благочинні потреби; наймання (орендування) машин для підрахунку або обробки, здійснення операцій з банкнотами або монетами; наймання (орендування) автоматів для видачі готівки або автоматизованих касових машин (банкоматів); платіжні послуги в режимі онлайн; зберігання у сейфах; влаштовування фінансування для проектів, об’єктів будівництва; влаштовування оплати митних зборів; консультаційні, інформаційні послуги та дорадча допомога щодо всіх вищезазначених послуг; усі належать до 36 класу; 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються, послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SaaS); послуги надавання прикладних програм в оренду (ASP), а саме: розміщування прикладних програм комп’ютерного програмного забезпечення для інших; прокат прикладних програм,; а саме: прокат програмного забезпечення для створювання конференцій,; аудіоконференцій,; електронного обміну повідомленнями,; спільного управління документами,; відеоконференцій та обробляння голосових даних і викликів на базі веб-технологій; надавання незавантажного програмного забезпечення в режимі реального часу для сприяння спільній роботі, функціональній сумісності великої кількості прикладних програм програмного забезпечення; послуги з обслуговування програмного забезпечення комп’ютерів і прикладних програм, що надаються в режимі он-лайн, за допомогою електронної пошти і телефону; комп’ютерні послуги,; а саме: створювання веб-сайтів для співтовариств у режимі онлайн для зареєстрованих користувачів для участі в дискусіях,; встановлення зворотного зв’язку з їх учасниками,; створювання веб-сайтів для утворення віртуальних співтовариств,; взаємодії користувачів соціальних мереж і обміну документами; надавання порад з питань комп’ютерних технологій, що надаються користувачам мережі інтернет за допомогою гарячої лінії підтримки; комп’ютерні послуги щодо створення сайтів та ресурсів у комп’ютерних мережах; надавання пошукових засобів для інтернету; розробляння, дизайн комп’ютерів, ноутбуків, лептопів, портативних, переносних комп’ютерів та кишенькових, надолонних комп’ютерів; розробляння, дизайн персональних цифрових помічників і персональних медіаплеєрів; розробляння, дизайн мобільних телефонів і смартфонів; розробляння, дизайн цифрових фотоапаратів, камер; комп’ютерні послуги, а саме: обслуговування комп’ютерного програмного забезпечення технологічних систем інших через комп’ютерні мережі; комп’ютерне програмування; послуги комп’ютерного інтегрування; аналізування комп’ютерних систем; комп’ютерне програмування щодо захисту від вірусів; системне програмне забезпечення як послуга; проектування комп’ютерних систем; проектування та розробляння веб-сторінок; розміщування веб-сторінок для інших; розміщування комп’ютерного прикладного програмного забезпечення, прикладних програм для пошуку і відновлення, витягання інформації з баз даних та комп’ютерних мереж; консультаційні послуги з питань програмного забезпечення комп’ютерів; комп’ютерні послуги щодо кодування та декодування комп’ютерного і електронного сигналів; перетворювання (конвертування) даних та документів з фізичних носіїв у формат електронних мультимедійних файлів; послуги з тестування та оцінювання якості товарів і послуг третіх осіб для забезпечення відповідності промисловим стандартам; хмарне обчислювання даних у сфері архітектури й дизайну; дизайн інтер’єру будівель, офісів та квартир, апартаментів; комп’ютерні консультаційні послуги у сфері інформаційних технологій щодо комп’ютерних мереж; надавання незавантажних комп’ютерних програм керування ризиками для безпеки; послуги комп’ютерного захисту інформації, відомостей і досліджень, випробувань, а саме: консультування щодо комп’ютерної безпеки у сфері сканування та несанкціонованого доступу до комп’ютерів і мереж для оцінювання даних щодо вразливості безпеки, захисту; контролювання якості; дизайн і розробляння комп’ютерного програмного забезпечення та/або систем для сертифікування ділових, комерційних транзакцій, операцій та підготовки звітів про них; комп’ютерні послуги щодо контролю безпеки доступу, а саме: адміністрування та перевірка прав для контролю доступу до електронних мереж та баз даних; моніторинг комп’ютерних мереж з метою забезпечування захисту комп’ютерних даних під час їхнього передавання; консультування щодо комп’ютерного захисту та забезпечування надійності (безпеки) зберігання даних; консультування щодо телекомунікаційних технологій; послуги з автентифікації даних з метою комп’ютерної безпеки; комп’ютерні послуги щодо автентифікації електронних підписів у режимі онлайн; дистанційне резервне копіювання даних; електронне зберігання даних; надавання інформації щодо комп’ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; картографічні послуги; хмарне обчислювання даних; консультаційні, інформаційні послуги та дорадча допомога щодо всіх вищезазначених послуг; прокат розважального програмного забезпечення, крім призначеного для комп’ютерних ігор; 

Інші торговельні марки цього власника