Свідоцтво на знак № 136604

ideя lab; іdея; ідея

136604

25.03.2011

21.12.2019

m200917234

21.12.2009

25.03.2011, бюл. № 6/2011

Бузнаєва Юлія Миколіївна;
Вул. Борисоглібська, 16 В, кв. 3, м. Київ, 04070 (UA)

Ярмак Наталія Григорівна

Ярмак Наталія Григорівна;
Вул. Тростянецька, 12, кв. 169, м. Київ, 02091 (UA)

 

Кл.42:

Послуги щодо архітектури; архітектурне консультування; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерної бази даних; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; дизайн в розроблянні меблів; дублювання комп'ютерних програм; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); образотворче оформляння; послуги дизайнерів; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; стилізований промисловий дизайн 

Кл.44:

Ландшафтний дизайн; краєвидне садівництво