Свідоцтво на знак № 138329

прогноз

138329

10.05.2011

18.09.2018

m200817328

18.09.2008

10.05.2011, бюл. № 9/2011

2008713688; 30.04.2008; RU

синій;

Закритоє акціонєрноє общєство «ПРОГНОЗ»;
Ул. Дзєржінского, 12 А, Дзєржінскій район, г. Пєрмь, Пєрмскій край, 614068, Російська Федерація (RU)

Файзуллин Эдуард Римович

Файзуллин Эдуард Римович;
А/я 126, г. Москва, 105082, Російська Федерація (RU)

 

Кл.9:

Обладдя для обробляння інформації та комп'ютери; комп'ютерні програми і програмний статок комп'ютерів 

Кл.35:

Менеджмент у сфері бізнесу; адміністративна діяльність у сфері бізнесу; розміщування в одному місці,; в інтересах інших осіб,; обладдя для обробляння інформації та комп'ютерів,; комп'ютерних програм,; програмного статку комп'ютерів,; що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах оптової та роздрібної торгівлі,; в тому числі за допомогою електронних засобів; послуги з надавання іншим особам зібраної статистичної інформації; ведення автоматизованих баз даних; вивчання ринку; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; систематизування інформації в комп'ютерних базах даних 

Кл.36:

Фінансова діяльність (крім фінансового прогнозування) 

Кл.41:

Заочне навчання; практичне навчання (демонстрування); влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конгресів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння майстер-класів (навчання); влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів 

Кл.42:

Наукове досліджування і розробляння (крім наукового прогнозування); розробляння та удосконалювання технічного і програмного статку для комп'ютерів; інсталювання програмного статку; консультування щодо програмного статку; модернізація програмного статку; технічне обслуговування програмного статку; перетворювання даних (крім фізичного перетворювання); проектування комп'ютерних систем; розробляння програмного статку; комп'ютерне програмування 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки