Свідоцтво на знак № 156325

фактор статі

156325

25.05.2012

30.03.2021

m201104913

30.03.2011

25.05.2012, бюл. № 10/2012

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Україна»;
Вул. Артема, 74, м. Донецьк, 83000 (UA)

Коваль Максим Павлович

ТОВ «Патентно-юридична фірма «Коваль і партнери», Коваль М. П.;
Вул. Марини Раскової, 23, оф. 602, м. Київ, 02002 (UA)

 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; фотографії; канцелярські товари; навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); авторучки; білети (квитки); бланки, формуляри; блокноти для креслення; блокноти письмові; брошури; буклети; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); відривні календарі; вітальні листівки; газети; герби (паперові печатки); графічні зображення; графічні репродукції; папки на документи канцелярські; друкарська продукція; етикетки (налички), крім тканинних; журнали (періодичні видання); закладки книжкові; записники; записники канцелярські; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; картки; каталоги; книги; конверти канцелярські; наклейки канцелярські; олівці; папір в аркушах канцелярський; письмовий папір; підручники; плакати; поштові листівки; прапорці паперові 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; керування справами артистів-виконавців; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); ділове інформування; досліджування ділове; досліджування ринкове; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламно-комерційні телевізійні передачі; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги (дозвілля, забави); влаштовування спортивних і культурних заходів; наймання (прокат) аудіоапаратури; створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); наймання (прокат) відеокамер; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; готування радіо- і телевізійних програм; наймання (прокат) театральних декорацій; інформування щодо дозвілля; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; дублювання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування спортивним устаткованням; планування зустрічей (дозвільних); наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; кіностудії; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); знімання мікрофільмів; перекладання з мови і на мову жестів; послуги щодо музичного композиціювання; написання текстів, крім рекламних; служба новин; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; послуги перекладачів; попереднє замовляння місць на видовища; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; професійне орієнтування (поради щодо освіти і навчання); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; інформування щодо розваг; розважання (послуги артистів); хронометраж спортивних змагань; послуги студій записування; субтитрування; послуги сценаристів; телевізійні передачі розважальні; створювання фільмів; фотографування; фоторепортажі; послуги щодо цифрового зображання; створювання телевізійних передач, крім рекламних; телевізійні і радіопередачі та програми, крім рекламних; телевізійні і радіопередачі інформаційно-освітні, документальні, музичні, спортивні, ігрові та розважальні; розробляння телевізійних проектів, крім рекламних 

Інші торговельні марки цього власника