Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201729311

power energy general automation system; pegas

m201729311

26.12.2017

Товариство з обмеженою відповідальністю «Плутон ІС»;
 (UA)

 

Кл.9:

Електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; комп'ютерні програми (завантажне програмне забезпечення); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; програмно-апаратні комплекси для диспетчерського керування, обробки та збирання даних; телемеханічні пристрої для використання на інфраструктурних та промислових об'єктах; 

Кл.37:

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи для систем автоматичного керування виробничими процесами; монтажні та пусконалагоджувальні роботи для апаратних комплексів диспетчерського керування, обробки та збирання даних; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення, призначеного для автоматичного керування виробничими процесами; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення, призначеного для диспетчерського керування, обробки та збирання даних; 

Кл.42:

Аналізування комп'ютерних систем для автоматичного керування виробничими процесами; комп'ютерне програмування для автоматичного керування виробничими процесами; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення для автоматичного керування виробничими процесами; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення для автоматичного керування виробничими процесами; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення для автоматичного керування виробничими процесами; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних систем для автоматичного керування виробничими процесами; розробляння технічної документації для автоматичного керування виробничими процесами; досліджування і розробляння нових товарів для інших для автоматичного керування виробничими процесами; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення для автоматичного керування виробничими процесами; аналізування комп'ютерних систем для диспетчерського керування, обробки та збирання даних; комп'ютерне програмування для диспетчерського керування, обробки та збирання даних; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення для диспетчерського керування, обробки та збирання даних; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення для диспетчерського керування, обробки та збирання даних; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення для диспетчерського керування, обробки та збирання даних; проектування комп'ютерного програмного забезпечення для диспетчерського керування, обробки та збирання даних; розробляння комп'ютерних систем для диспетчерського керування, обробки та збирання даних; розробляння технічної документації для диспетчерського керування, обробки та збирання даних; досліджування і розробляння нових товарів для інших для диспетчерського керування, обробки та збирання даних; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення для диспетчерського керування, обробки та збирання даних; проектування систем автоматичного керування виробничими процесами; проектування апаратних комплексів для диспетчерського керування, обробки та збирання даних;