Свідоцтво на знак № 208776

123chess

208776

25.02.2016

30.12.2023

m201324314

30.12.2013

25.02.2016, бюл. № 4/2016

Губенко Володимир Олександрович;
Вул. Тарасівська, 3, кв. 31, м. Київ, 01033 (UA)

Хаєцький Роман Олександрович;
Вул. Китобоїв, 10, кв. 7, м. Миколаїв, 54056 (UA)

Губенко Володимир Олександрович;
Вул. Тарасівська, 3, кв. 31, м. Київ, 01033 (UA)

 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги (дозвілля, забави); влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування спортивних змагань; наймання (прокат) ігрового обладнання; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; послуги інструкторів, репетиторів (навчання); забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; дозвілля і навчання в клубах; навчання, зокрема індивідуальне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; послуги спортивних таборів; створювання видовищ; викладання; інформування щодо виховування; виховування в дошкільних закладах; створювання відеофільмів; влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; інформування щодо дозвілля; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; планування зустрічей (дозвільних); інформування щодо розваг; послуги спортивно-оздоровчих клубів; видавання книжок (видавництва); макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; навчання практичне; написання текстів, крім рекламних; служба новин; облаштовування дозвілля; пансіони, школи-інтернати; послуги персональних тренерів (фітнес); послуги шкіл (освіта); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; хронометраж спортивних змагань; наймання (прокат) спортивних майданчиків; влаштовування розваг у таборах відпочинку; фізичне виховування; створювання фільмів, крім рекламних роликів 

Інші торговельні марки цього власника