Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201727295

твоє рішення. твоя впевненість. твоя сила. приведуть тебе до перемоги!

m201727295

04.12.2017

НЕМІРОФФ ІНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТІ ІСТЕБЛІШМЕНТ (Nemiroff Intellectual Property Establishment;);
Штедтле 31, LI-9490, Вадуц, Ліхтенштейн (Stadtle 31, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein) (LI)

Шпакович Тетяна Іванівна (№ 240)

ТОВ «Дубинський і Ошарова», Шпакович Тетяна Іванівна;
Вул. Жилянська, 37/97, 3-й поверх, м. Київ, 01033 (UA)

 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; 

Інші торговельні марки цього власника