Свідоцтво на знак № 56808

heroes of annihilated empires

56808

15.12.2005

27.01.2014

2004010675

27.01.2004

15.12.2005, бюл. № 12/2005

Григорович Сергій Костянтинович;
Вул. Л. Гавро, 5 А, кв. 57, м. Київ, 211, 04211 (UA)

Пікалова Алла Олегівна

Фірма «Сократ», Пікалова А. О.;
А/с 247, м. Київ, 1, 01001 (UA)

 

Кл.9:

Звукозаписові носії; звукозаписові диски; звуковідтворювальна апаратура; звукозаписувальна апаратура; апаратура для передавання звуку; аудіовізуальні навчальні засоби; компакт-диски (аудіо-відео); мальовані мультфільми; носії інформації оптичні; програми комп'ютерних ігор; слайди; кліпи записані; диски оптичні; ігрові приставки до телевізорів; оптичні носії з відеоіграми та фільмами; електронні видання (завантажні); звукозаписові плівки; кіноплівки з фільмами та відеоіграми 

Кл.28:

Ігри; іграшки; ігри автоматичні, крім телевізорних; ігри електронні безтелевізорні; ігрові автомати передплатні; настільні ігри 

Кл.35:

Аналізування собівартості; агентства комерційного інформування; аукціонний продаж; вивчання ринку; влаштовування виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове оцінювання; демонстрування товарів; досліджування ділове; ділове інформування; ділові довідки; надавання консультаційних послуг в галузі маркетингу; надавання маркетингових послуг; імпортно-експортні агентства; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування; телевізійне рекламування; розповсюджування зразків електронних видань (завантажних); сприяння продажеві (посередництво); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); радіорекламування; розвідування ділове; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів 9, 28 класів, яке дозволяє покупцям оглядати та купувати ці товари в торговельній мережі; допомога покупцям у виборі та придбанні цих товарів; оформляння вітрин; рекламування за допомогою комп'ютерної мережі 

Кл.38:

Електронна пошта; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; телевізійне мовлення; радіомовлення; послуги комп'ютерних мереж (Інтернет-технології) 

Кл.41:

Видавання творів (видавництва); створювання видовищ; влаштовування культурних і навчальних виставок; виховування; інформування щодо виховування; записування на відеоплівки, кіноплівки, оптичні носії; створювання відеофільмів, фільмів; послуги сценаристів, композиторів, музикантів, виконавців та художників щодо створювання комп'ютерних відеоігор; влаштовування навчальних або дозвільних змагань; влаштовування змагань; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля; забави; кіностудії; створювання дидактичних та методичних матеріалів; караоке-послуги; дозвілля і навчання в клубах; знімання мультфільмів; створювання творів (аудіо-відео) на звукозаписових носіях; послуги студій записування; послуги сценаристів; театральні вистави; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; презентації вистав; парки атракціонів; знімання мікрофільмів; навчання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; монтування відеострічок; презентації виставок; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; послуги дискотек; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; послуги клубів; служба новин; освіта; публікування текстів, крім рекламних; влаштовування розваг у таборах відпочинку; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; послуги щодо цифрового зображання; забезпечування обладдям культурних і навчальних виставок 

Кл.42:

Розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; комп'ютерне проектування; відновлювання комп'ютерної бази даних; дублювання комп'ютерних програм; експертування; інженерні роботи конструкторські (креслення); інжиніринг; інсталювання (встановлення) комп'ютерних програм; наймання (прокат) програмного статку; оновлювання програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; обслуговування програмного статку комп'ютерів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; пошуки і розробляння нових товарів; розміщування веб-сайтів; перевіряння якості; промисловий дизайн; тиражування оптичних дисків з програмним забезпеченням та комп'ютерними іграми власних розробок для інших; розробляння та впровадження програмного статку комп'ютерних відеоігор 

Інші торговельні марки цього власника