Свідоцтво на знак № 64735

диалог о здоровой жизни

64735

17.07.2006

12.01.2015

19.01.2015

19.01.2025

m200500350

19.01.2005

17.07.2006, бюл. № 7/2006

блакитний; синій;

Байер Консумер Кер АГ;
Петер Меріан Штр. 84, 4052 Базель, Швейцарія (CH)

Крилова Н.І.

Крилова Н.І.;
Вул. Дмитрівська, 56Б, офіс 1, м. Київ, 01054 (UA)

 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу, в тому числі: видання друковані; графічні роботи друковані; друкарська продукція; газети; каталоги; книги; періодичні видання друковані; проспекти рекламні 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; наймання, прокат рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів 

Кл.40:

Обробляння матеріалів; всі послуги, що включені до 40 класу, в тому числі: друкування літографічне; друкування офсетне; друкування фотографій; книгооправні (палітурні) роботи; трафаретне друкування; фотогравіювання; фотографічне набирання текстів 

Інші торговельні марки цього власника