Свідоцтво на знак № 78313

телелайт; теле лайт; telelight; tele light

78313

25.06.2007

17.01.2016

m200600496

17.01.2006

25.06.2007, бюл. № 9/2007

Себало Олег Ананійович;
Вул. Копилівська, 65, кв. 23, м. Київ, 73, 04073 (UA)

Шевчук Юрій Петрович;
Вул. Мильчакова, 5, кв. 196, м. Київ, 2, 02002 (UA)

Малютін Анатолій Іванович;
Вул. Каштанова, 4, кв. 25, м. Київ, 225, 02225 (UA)

Малютіна Ірина Вікторівна;
Вул. Каштанова, 4, кв. 25, м. Київ, 225, 02225 (UA)

Марченко Віталій Омелянович

Марченко В. О.;
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 166, 02166 (UA)

 

Кл.9:

Телефонні апарати; таксофони; мобільні телефони 

Кл.19:

Телефонні будки неметалеві; телефонні будки неметалеві з металевим каркасом 

Кл.35:

Реклама; агентства комерційного інформування; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.38:

Електронна пошта; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікацій); кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; телефонні послуги