Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201720896

map info; мар; map-info

m201720896

19.09.2017

Зотов Денис Володимирович;
Вул. 50 років СРСР, 8, кімн. 6, м. Чернігів, 14030 (UA)

Рудий Тарас Григорович (№ 389)

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

 

Кл.35:

Послуги агентств комерційного інформування; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; комп'ютеризоване ведення справ; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги рекламних агентств; пошукова оптимізація для сприяння продажам; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; створювання рекламних фільмів;