Свідоцтво на знак № 101718

ав-консалтинг; ab

101718

12.01.2009

12.07.2017

m200711453

12.07.2007

12.01.2009, бюл. № 1/2009

Дідик Валерий Леонідович;
Вул. Отто Брозовського, 75, кв. 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027 (UA)

Зайцева Алевтина Дмитріївна

ПП «ПАТІС», директор Зайцева А. Д.;
Вул. Косіора, 19, прим. 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50050 (UA)

 

Кл.9:

Аудіовізуальні навчальні засоби; блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); видання електронні завантажні; головні процесові блоки (процесори); інтерфейси до комп'ютерів; компакт-диски (аудіо-відео); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютери; комп'ютери портативні; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерні складники); принтери до комп'ютерів; програми комп'ютерних ігор; програми комп'ютерні (завантажний програмний статок); програмний статок комп'ютерів записаний 

Кл.16:

Брошури; друкарська продукція; друкові (друковані) видання; журнали (періодичні видання); книги; підручники 

Кл.35:

Демонстрування товарів; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; керування комп'ютерними файлами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; множення документів; обробляння текстів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці,; в інтересах інших осіб,; асортименту товарів: блоків пам'яті або мікропроцесорів (зінтегрованих схем),; дискет,; дисків магнітних,; дисководів (до комп'ютерів),; комп'ютерів,; комп'ютерних клавіатур,; комп'ютерних периферійних пристроїв,; комп'ютерних програм записаних,; компакт-дисків (аудіо-відео),; магнітних носіїв інформації,; модемів,; моніторів,; перемісних комп'ютерів,; принтерів до комп'ютерів,; сканерів (обладдя для обробляння інформації),; телефонних апаратів, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів у мережі магазинів роздрібної торгівлі; сприяння продажеві (посередництво); шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.37:

Встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів, комп'ютерних мереж; встановлювання, технічне доглядання і лагодження конторського устатковання; інформування щодо лагодження; перезаправляння барвильних картриджів 

Кл.41:

Влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння семінарів; заочні курси; навчання; навчання індивідуальне; навчання практичне 

Кл.42:

Відновлювання комп'ютерної бази даних; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; дублювання комп'ютерних програм; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо комп'ютерної техніки; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; наймання (прокат) веб-серверів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; надавання пошукових засобів для інтернету; розміщування комп'ютерних веб-сайтів 

Інші торговельні марки цього власника