Свідоцтво на знак № 219227

страхування домашніх улюбленців; котик&песик

219227

25.11.2016

01.07.2025

m201510259

01.07.2015

25.11.2016, бюл. № 22/2016

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Країна»;
Вул. Електриків, 29 А, м. Київ, 04176 (UA)

Радомський Володимир Сергович (№ 182)

Радомський Володимир Сергович;
А/с 3, м. Київ, 03037 (UA)

 

Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове інформування; допомога в керуванні справами; експертування на ділову успішність; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування щодо налагоджування справ; макетування реклами; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); готування платіжних документів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажам (посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; страхове інформування; страхове посередництво; консультування щодо страхування; послуги фахівців із страхування. 

Інші торговельні марки цього власника