Свідоцтво на знак № 203809

xptress; ali express; aliexpress

203809

25.09.2015

30.01.2024

m201401228

30.01.2014

25.09.2015, бюл. № 18/2015

Алібаба Груп Холдінг Лімітед;
Фоз Фло, Ван Кепітал Плейс, П.О. Бокс 847, Джордж Таун, Гранд Кайман, Острови Кайман (KY)

Пахаренко Олександр Володимирович

ТОВ «Пахаренко і партнери», Пахаренко Олександр Володимирович;
Бізнес-центр «Олімпійський», вул. Червоноармійська, 72, 1-й під'їзд, 7-й поверх, м. Київ, 03150 (UA)

 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; програмний статок (записаний та завантажний) для забезпечення електронних платежів; програми аутентифікації (записані та завантажні); комп'ютерні програми, що надаються через інтернет; електронні видання (завантажені з інтернету та інших комп'ютерних мереж, а також з комп'ютерних баз даних); комп'ютерні програми (завантажні) для полегшення електронного передавання через мережу інтернет інформації, даних, документів, голосових повідомин, зображень; комп'ютерні програми (завантажні), що дозволяють користувачам приймати участь в он-лайн зустрічах, курсах навчання та надають можливість доступу до даних, документів, зображень та комп'ютерних додатків за допомогою веб-браузера; комп'ютерні програми (завантажні) для доступу, перегляду та віддаленого контролю комп'ютерів та комп'ютерних мереж; завантажні електронні видання у вигляді статей, доповідей, інструкцій щодо телекомунікацій, мережі інтернет, навчання, бізнесу, продажу та маркетингу; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні периферійні пристрої; блокноти-комп'ютери; комп'ютери портативні; комп'ютери переносні; кишенькові комп'ютери; персональні цифрові помічники; персональні медіаплеєри; мобільні телефони; смартфони; цифрові камери; робочі станції; сервери; телекомунікаційне мережеве обладдя; комп'ютерні адаптери, перемикачі, роутери та мережеві концентратори; бездротові та дротові модеми та комунікаційні карти та пристрої; тримачі для ноутбуків; сумки для комп'ютерів; вогнегасники; складники комп'ютерів; програми (записані та завантажні) для прошивки комп'ютерів; комп'ютерне програмне забезпечення (включаючи завантажене з мережі інтернет); компакт-диски; цифрові музичні файли, завантажені з мережі інтернет; телекомунікаційні пристрої; килимки під комп'ютерні мишки; гарнітура для телефонів; аксесуари для мобільних телефонів; файли завантажні з програмами комп'ютерних ігор, зображень, кінострічок, відеострічок та музики; сигнальні пристрої; відеокамери; мобільні блоки радіомовлення та телебачення; устатковання для телевізійного мовлення; наголовні навушники; навушники; гучномовці; прилади та пристрої для GPS (глобальної системи навігації); комп'ютерні, електронні, відео-ігрові програми та програмний статок (записаний та завантажений з мережі інтернет); рідкокристалічні дисплеї для телекомунікаційної та електронної апаратури; телевізійні абонентські приставки (сет-топ бокси), що використовуються для приймання сигналів супутникового, наземного або кабельного мовлення; пульти дистанційного керування; комп'ютерні програми (записані та завантажні) для зберігання даних; окуляри (оптичні); окуляри від сонця; дорожні знаки механічні; банківські кредитні, дебетові, платіжні та ідентифікаційні картки, кодовані та магнітні; автоматичні касові машини (банкомати); телефонні відповідачі 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; безготівкові розрахунки та погодження фінансових переказів через глобальну комп'ютерну мережу; банківські операції і фінансові послуги в режимі он-лайн; обслуговування за кредитними (виплатними) картками, в тому числі: обробляння, переказування коштів і відповідних платіжних доручень; страхування фінансових переказів; електронне переказування коштів; переказ платежів для інших через інтернет; фінансові послуги щодо білінгу і обробки платежів; керування орендуванням нерухомого майна; лізингування (орендування) нерухомого майна; оцінювання нерухомого майна; фінансування нерухомого майна, вкладання коштів в нерухоме майно; посередництво біржове; агентства нерухомого майна; житлові контори; послуги фахівців із страхування; консультування щодо нерухомого майна; керування нерухомим майном; збирання наймової плати; наймання (орендування) офісів (контор) (нерухомого майна); наймання (орендування) квартир (житла); надавання фінансової інформації через інтернет; банківські послуги щодо депозитів на відповідальному зберіганні; випускання дорожніх чеків; вкладання коштів; фінансове оцінювання (страхування, банківських операцій, нерухомого майна); керування фінансове і керування активами; страхування і фінансування; надавання фінансових послуг через засоби зв'язку; консультування і інформування фінансове; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера (банківські послуги); банківські послуги, що надаються з комп'ютерної бази даних або інтернету в режимі он-лайн; брокерські операції щодо цінних паперів; інформування про зміни біржового курсу; аналізування фінансове; послуги щодо платіжних карток, послуги за дебетовими картками і чековими книжками; банківські операції, накопичувальні банківські рахунки; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; перевіряння кредитів через глобальну комп'ютерну інформаційну мережу; послуги щодо керування ризиками електронних кредитів; послуги з електронного оплачування покупок та рахунків; послуги щодо дебетування та кредитування фінансових рахунків; електронні банківські операції; випускання передплачених карток, платіжних карток і дебетових карток; послуги за кредитними картками для сплачування телефонних переговорів; інформування стосовно фінансування і страхування, що надається з комп'ютерної бази даних або інтернету в режимі он-лайн; контори для збирання плати за газ та електрику; оцінювання антикваріату; оцінювання мистецьких творів; оцінювання коштовностей; фінансове оцінювання автомобілів з пробігом; податкове інформування; збирання коштів до благодійного фонду; влаштовування збирань благодійних пожертв; збирання грошових пожертв; наймання (прокат) машин для підрахунку паперових грошей та монет та обробляння отриманих даних; наймання (прокат) банкоматів та касових апаратів; послуги із сплачування платежів в режимі он-лайн; зберігання у сейфах; консультування, інформування та дорадча допомога стосовно всіх вищезазначених послуг; вивчання ринку нерухомості 

Кл.38:

Зв'язок; послуги щодо телеконференцій, відеоконференцій та он-лайн-зустрічей, що дозволяють учасникам за допомогою веб-браузера одночасно та синхронно бачити, спільно використовувати, редагувати документи, дані, зображення; надавання доступу до повідомин стосовно здійснення, ефективності та статусу заявок, телеконференцій, відеоконференцій та зустрічей в режимі он-лайн; надавання віддаленого доступу до приватних комп'ютерних мереж в режимі он-лайн; послуги провайдерів, що надають доступ до заявок, платформ, документів, що спільно використовуються, даних, переліку завдань та форумів для дискусій в режимі он-лайн; послуги зв'язку щодо забезпечення доступу до інформації з баз даних щодо претензій стосовно платформ в режимі он-лайн; надавання телекомунікаційного доступу та посилань до комп'ютерних баз даних та інтернету; послуги електронного зв'язку; інтерактивні телекомунікаційні послуги; дистанційне передавання інформації з веб-сторінок і баз даних; надавання зв'язку з інтернетом або базами даних через телекомунікації; надавання телекомунікаційного доступу до всесвітніх веб-послуг та структур; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; факсимільне передавання; передавання повідомин; викликання по радіо чи по телефону; наймання (прокат) модемів; послуги з передавання даних за допомогою електронних засобів інформації; наймання (прокат) телекомунікаційної апаратури; отримання та пересилання електронних повідомин; передавання, пересилання та доставляння даних за допомогою електронних засобів інформації; передавання,; пересилання та доставляння поштових повідомин,; зображень та/або анімованих зображень,; таких як фігурки,; листи,; музика з картинками,; телеграм,; інформації та даних за допомогою електронних,; телефонних,; кабельних,; комп'ютерних та супутникових засобів зв'язку,; а також за допомогою телекса; передавання, транслювання та отримання аудіоінформації, відеоінформації, звичайних та анімованих зображень та даних, як у стиснутому, так і не стиснутому вигляді, як в реальному, так і відкладеному часі; електронне передавання даних, замовлень; послуги щодо відеоконференцій; зв'язок за допомогою електронних дощок об'яв,; що дає змогу користувачам здійснювати інтерактивну бесіду в режимі реального часу між комп'ютерним терміналом та електронною дошкою об'яв,; що містять інформацію у вигляді зображення та анімованого зображення і,; як голосову інформацію,; так і письмову; надавання доступу до електронних дощок об'яв та дощок повідомин для передавання повідомин; надавання доступу до чатів (форумів) в інтернеті; телевізійне мовлення; кабельне телевізійне та радіомовлення; передавання музичних програм; передавання музики, фільмів, інтерактивних програм, відео, електронних комп'ютерних ігор; передавання інформаційних повідомин стосовно закупівель в режимі он-лайн; передавання відео на замовлення; послуги агентств новин; надавання часу доступу до комп'ютерних баз даних в мережі інтернет для пошуку та отримання інформації, даних, веб-сайтів, та ресурсів, що є в наявності в комп'ютерних мережах; надавання користувачам часу доступу до комп'ютерних баз даних, що містять електронні публікації, дошки об'яв, бази даних та іншу інформацію; надавання часу багаторазового доступу до глобальних комп'ютерних інформаційних мереж для передавання та розповсюджування великої кількості інформації; надавання доступу до інтерактивних веб-сайтів глобальної комп'ютерної мережі для третіх осіб для отримання поштової інформації, відповідей на запити щодо місць розміщення і реалізації продуктів і послуг і потенційних угод; комунікаційні послуги, а саме передавання цифрових повідомин; передавання інформації за допомогою цифрового зв'язку для полегшення прийняття рішень; передавання інформації через відеокомунікаційні системи; послуги щодо веб-конференцій; послуги електронного зв'язку для влаштовування віртуальних чатів за допомогою передавання повідомин; надавання інтерактивних оповіщальних дощок для відправлення і передавання повідомин між і серед комп'ютерними користувачами стосовно продуктів, послуг, потенціальних споживачів і перспектив бізнесу в режимі он-лайн; надавання інтерактивних оповіщальних дощок для інформування, просування, продажу і перепродажу товарів через глобальну комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; електронна пошта; аудіо- і відеокомунікації через комп'ютери і комп'ютерні мережі і через глобальну комп'ютерну мережу; надавання доступу до комп'ютера і лізингового часу доступу до інтерактивних електронних оповіщальних дощок і баз даних в режимі он-лайн; надавання доступу до веб-сайтів глобальної комп'ютерної мережі, за допомогою яких треті особи можуть пропонувати товари і послуги, внесені в контракти і бізнесові угоди, розміщувати і реалізовувати їх іншим; надавання доступу до електронних плат для передавання і пересилання повідомин до і між комп'ютерними користувачами стосовно продуктів, послуг і перспектив бізнесу; надавання доступу до електронних календарів, адресних довідників і електронних записників через локальні і глобальну комп'ютерні мережі, надавання доступу до дистанційних відео- і/або телефонних конференцій; передавання комп'ютерних повідомин на веб-сайти третіх осіб для полегшення електронної торгівлі і реального бізнесу; консультування, інформування і надавання рекомендацій стосовно всіх вищезазначених послуг; надавання комп'ютерним користувачам послуг прямого зв'язку для обміну даних за допомогою комп'ютера 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; публікування текстів, книжок, крім рекламних; публікування діаграм, зображень і фотографій; публікування газет, журналів та періодичних видань; навчання, навчання практичне і послуги інструктування щодо зв'язку, комп'ютерів, комп'ютерних програм, проектування веб-сайтів, електронної торгівлі, ділового адміністрування і реклами; забезпечування інтерактивного і неінтерактивного навчання, відпочинку, інструктування, практичного навчання; влаштовування навчальних курсів, екзаменів та атестацій; забезпечування дозвілля за допомогою електронних і цифрових інтерактивних засобів інформування; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування стосовно навчання, практичного навчання, дозвілля, відпочинку, спорту, соціально-розважальних і культурних заходів; надавання незавантажних електронних публікацій в режимі он-лайн; проводіння, влаштовування та інформування щодо вокальних конкурсів; проводіння, влаштовування та інформування щодо концертів; проводіння, влаштовування та інформування щодо видовищ і конкурсів навчальних або розважальних; проводіння, влаштовування та інформування щодо телевізійних шоу та квестів; послуги агентств з попереднього замовляння місць на видовища; інформування стосовно розваг та навчання, що надаються з комп'ютерної бази даних або інтернету в режимі он-лайн; надавання цифрової музики (незавантажної) через інтернет; надавання цифрової музики (незавантажної) з веб-сайтів, на яких розміщена музика у форматі МР3, через інтернет; навчальні та розважальні послуги щодо створювання і розповсюджування звуку,; зображень,; цифрової музики,; кіно,; в прямому ефірі та в запису аудіовізуальних матеріалів для транслювання за допомогою наземних кабелів,; супутникових каналів,; інтернету,; радіо або системи дротового зв'язку і інших засобів зв'язку; музичні розваги; прокат звукозаписів; готування розважальних програм, навчальних програм, документальних програм та програм новин для транслювання; послуги репортерів; інформування стосовно спортивних і культурних заходів, актуальних подій і екстрених повідомин, що надаються через супутникове телебачення, інтернет або інші електронні засоби; готування радіо- і телевізійних програм і фільмів; створювання телевізійних програм; надавання інформації, даних, графіків, звуків, музики, відео, анімації та текстів для розваг; послуги щодо ігор; клуби дозвілля; наймання (прокат) спортивного та гімнастичного споряддя, крім транспортних засобів; влаштовування виступів музичних груп; послуги дискотек; влаштовування показів мод з розважальною метою; нічні клуби; послуги клубів стосовно розваг, навчання і культурних послуг; проводіння і влаштовування конференцій, конгресів і семінарів-тренінгів; влаштовування і проводіння виставок культурних і навчальних, показів моди, освітніх телепередач і культурних телепередач і спектаклів; послуги художніх виставок і галерей; надавання в оренду приміщень для художніх галерей образотворчого мистецтва; послуги практичного навчання стосовно охорони здоров'я, охорони праці і збереження оточуючого середовища; проводіння сигарних майстер-класів; проводіння майстер-класів щодо дегустації вин; надавання освітньої інформації про науково-дослідницькі матеріали у відповідних галузях; проводіння, влаштовування і планування семінарів; дресирування тварин; послуги режисера в створюванні радіо- та телевізійних програм; навчальні послуги стосовно машин і обладнання, включаючи аудіовізуальне обладнання, яке використовується в створюванні телепрограм; послуги студій аудіо- і звукозапису; надавання (забезпечування) спортивним устаткованням і обладнанням (спорядженням); забезпечування обладнанням для кіно, показів, ігор, музики або освітнього навчання; послуги агентств з влаштовування розваг; надавання в оренду (прокат) кінофільмів; надавання в оренду (прокат) музичних інструментів; надавання в оренду (прокат) телевізійних програм; надавання в оренду (прокат) телевізорів; видавання книжок із бібліотек; послуги архівних бібліотек; надавання послуг субтитрування; перекладання з мови і на мову жестів; прокат розважальних комп'ютерних програм; надавання незавантажних відеоігор, комп'ютерних ігор, звуків або зображень, фільмів за допомогою засобів зв'язку або комп'ютерної мережі; проводіння комп'ютерних ігор і змагань в режимі он-лайн; наймання (прокат) попередньо записаних відеоплівок; позичання (прокат) ігрового обладннання для ігор-аркад; надавання в оренду ігрових автоматів (ігрового обладнання); надавання в оренду картин; фотографування; послуги перекладачів; навчання і практичне навчання в сфері керування ризиками; навчання і практичне навчання стосовно сертифікації; служба новин; влаштовування лотерей; консультування, інформування та дорадча допомога стосовно всіх вищевказаних послуг; влаштовування, проводіння доброчинних заходів і програм та суспільних проектів 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; обслуговування програмного статку комп'ютерів, пов'язаного з передаванням інформації, даних, документів і зображень через інтернет; послуги провайдерів, а саме розміщування комп'ютерних веб-сайтів, на яких розміщена інформація щодо комп'ютерних програм та їх додатків; послуги провайдерів з прокату програмного статку для забезпечення проводіння конференцій,; аудіоконференцій,; передавання електронних повідомин,; документів,; додатків до спільної роботи,; проводіння відеоконференцій,; і забезпечення обробляння голосових даних і викликів через інтернет; надавання незавантажного програмного статку в режимі он-лайн, що надає можливість суміщати додатки до складних комп'ютерних програм на рівні операційних систем; послуги з технічної підтримки комп'ютерних програм і додатків до них, що надаються за телефоном та електронної пошти в режимі он-лайн; послуги спеціалістів з комп'ютерних технологій щодо створювання он-лайн-спільнот для реєстрації користувачів для участі в дискусіях,; зворотного зв'язку з користувачами мережі,; створювання віртуальних спільнот,; контактів в соціальних мережах,; і обмін документами; консультування користувачів інтернету стосовно комп'ютерних технологій (техніки) за допомогою телефону; комп'ютерні послуги з створювання каталогів інформаційних ресурсів, веб-сайтів і ресурсів комп'ютерних мереж; надавання пошукових засобів для інтернету; розробляння комп'ютерів, ноутбуків, кишенькових комп'ютерів, портативних комп'ютерів і блокнотів-комп'ютерів; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших, а саме: цифрових секретарів, персональних медіаплеєрів, мобільних телефонів, смартфонів і цифрових камер; комп'ютерні послуги; комп'ютерне програмування; послуги комп'ютерного інтегрування; послуги комп'ютерного аналізування; комп'ютерне програмування стосовно захисту від вірусів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерних систем; розробляння комп'ютерних програм; проектування комп'ютерних систем; проектування і розробляння веб-сторінок; хостинг веб-сторінок для інших; хостинг додатків до комп'ютерних програм для пошуку та вибірки інформації з баз даних та комп'ютерної мережі; надавання технічної інформації на специфічні запити користувачів стосовно комп'ютерного статку та комп'ютерних програм по телефону, за допомогою електронної пошти та в режимі он-лайн; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; надавання пошукових засобів для інтернету для забезпечування пошуку інформації в комп'ютерних базах даних і на веб-сайтах; послуги щодо кодування і розкодування комп'ютерних і електронних сигналів; конвертування (перетворювання) фізичних даних і документів в формат електронного носія; науково-технічні послуги з тестування і аналізування; послуги щодо архітектури і проектування; дизайн в оформлянні інтер'єру споруд, офісів і апартаментів; послуги інформування щодо розробляння і вдосконалювання комп'ютерів та комп'ютерних мереж; комп'ютерне програмування щодо керування ризиками для забезпечення комп'ютерної безпеки; інформування щодо комп'ютерного забезпечення з безпеки комп'ютерної грамотності; послуги з тестування комп'ютерного забезпечення щодо безпеки комп'ютерної грамотності; перевіряння якості; комп'ютерне програмування щодо розробляння та вдосконалювання мережевих засобів безпеки для контролювання доступу до комп'ютерів, електронних мереж та баз даних; розробляння, створювання та проектування програмного забезпечення щодо безпеки передавання даних і транзакцій через комп'ютерні мережі; консультування щодо захисту електронних даних від несанкціонованого доступу; технологічне консультування стосовно безпеки зв'язку; послуги з захисту комп'ютеризованих комунікаційних мереж від комп'ютерних вірусів; інформування та консультування щодо інформаційної безпеки комп'ютерних мереж під час зв'язку і передачі даних та інформації; послуги аутентифікації користувачів для безпеки комп'ютерної мережі; аутентифікація електронного підпису в режимі он-лайн; консультування, інформування та дорадча допомога стосовно всіх вищевказаних послуг; послуги щодо електронного зберігання інформації, яка міститься в комп'ютерних базах даних 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки