Свідоцтво на знак № 46304

бренд року

46304

17.01.2005

27.05.2013

08.11.2012

08.11.2022

2002119509

08.11.2002

17.01.2005, бюл. № 1/2005

Співаковський Володимир Михайлович;
Вул. Костьольна, 8, кв. 15, м. Київ, 1, 01001 (UA)

Черепов Леонід Володимирович

Черепов Леонід Володимирович;
Вул. Герцена, 17-25, офіс 1, м. Київ, 50, 04050 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; брендінг; вивчання ринку; влаштовування виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби; визначання громадської думки; демонстрування товарів; досліджування ділове; ділове інформування; ділові довідки; ділове оцінювання; ділове розвідування; допомога в керуванні справами; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; консультаційні та маркетингові послуги; консультування щодо керування справами; послуги щодо зв'язків з громадськістю; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги щодо огляду преси; публікування рекламних текстів; публікування медіа-матеріалів, що сприяють просуванню брендів; радіорекламування; реклама поштою; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюдження рекламних матеріалів; розклеювання афіш, об'яв; розповсюдження зразків; сприяння продажеві (посередництво); допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; розміщування в Інтернеті на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів і переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; проведення масштабних рекламних акцій; просування і рекламування торгових марок; організація та проводіння різноманітних акцій для споживачів, PR-акцій, промо-акцій, медіа-акцій; проведення опитування споживачів щодо торгових марок; телевізійне рекламування 

Кл.38:

Зв'язок; всі послуги, що включені до 38 класу, в тому числі: аудіо-відеоконференцзв'язок; електронна пошта; електронний і мультимедійний зв'язок; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою оптично-волоконних мереж; кабельне телевізійне мовлення; телевізійне мовлення; радіомовлення; послуги агентств телефонного інформування; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); посилання повідомин; послуги щодо телеконференцій; телекомунікаційні послуги 

Кл.40:

Друкування; друкування літографічне; друкування малюнків, креслеників і т.ін.; друкування фотографій; друкування офсетне; книгооправні (палітурні) роботи; ламінування; обрамлювання художніх виробів; послуги щодо відокремлювання кольорів; послуги щодо цифрового друку; трафаретне друкування; фотографічне набирання текстів 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу, в тому числі: влаштовування культурних і навчальних виставок; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, зустрічей, семінарів і симпозіумів; видавання книжок (видавництва); видавничі послуги; влаштовування і проводіння презентацій, шоу, свят, балів, фуршетів; готування радіо і телевізійних програм; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; записування на відеоплівки; знімання відеофільмів, відеокліпів і відеороликів; інформування щодо навчання, дозвілля, розваг; послуги клубів; проводіння майстер-класів; наймання (прокат) відеофільмів; облаштовування дозвілля; публікування текстів, крім рекламних; готування, організація та проводіння різноманітних конкурсів, зокрема всеукраїнського конкурсу "БРЭНД ГОДА"; організація та проводіння різноманітних фестивалів, зокрема регіональних фестивалів брендів; послуги перекладачів; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; послуги щодо цифрового зображення; підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів; створювання видовищ; телевізійні передачі розважальні; теоретичне навчання і практичний тренінг; фотографування 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування і досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; всі послуги 42 класу, в тому числі: комп'ютерне програмування; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); обслуговування та створення веб-сайтів для інших; розміщування і підтримка комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок; дизайнерські послуги; вивчання технічних проектів; Web-дизайн; пошуки і розробляння нових товарів; розробка фірмового стилю, знака, логотипа, шрифту, кольорової гами; стилізований промисловий дизайн; образотворче оформляння; перевіряння якості; оформляння різноманітних конкурсів, зокрема всеукраїнського конкурсу "БРЭНД ГОДА" 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки