Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201828048

болград; bolgrad; створюємо свято, а не правила

m201828048

27.11.2018

Голуб Світлана Ісааківна;
 (UA)

Гінда Юлія Степанівна;
 (UA)

Шмулевич Віталій Наумович;
 (UA)

 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; вивчання ринку; демонстрування товарів; маркетинг; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; телевізійне рекламування.; 

Інші торговельні марки цього власника