Свідоцтво на знак № 46359

alibi

46359

17.01.2005

20.09.2012

10.01.2013

10.01.2023

2003010160

10.01.2003

17.01.2005, бюл. № 1/2005

Завальський Олександр Андрійович;
Вул. Туполєва, 12, буд. 6, м. Київ, 62, 03062 (UA)

Завальський Олександр Андрійович;
Вул. Туполєва, 12, буд. 6, м. Київ, 62, 03062 (UA)

 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, електричні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 9 класу 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу 

Кл.43:

Послуги щодо забезпечування харчами і напоями; тимчасове житло; всі послуги, що включені до 43 класу 

Схожі торговельні марки