Свідоцтво на знак № 176614

vatake; v atake

176614

10.10.2013

16.05.2021

m201107533

16.05.2011

10.10.2013, бюл. № 19/2013

Юрченко Юрій Іванович;
Вул. Мічуріна, 5, м. Новоукраїнка, Кіровоградська обл., 27100 (UA)

Бондаренко Дмитро Геннадійович

Бондаренко Д. Г.;
Вул. Малиновського, 25 Б, кв. 17, м. Київ, 04210 (UA)

 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аукціонний продаж; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове інформування; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; досліджування ринкове; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; керування комп'ютерними файлами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування та надавання інформації щодо товарів 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 і 34 класів з метою роздрібного та оптового продажу; наймання (орендування) місця на рекламу; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги з порівнювання цін; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги рекламних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розміщування за допомогою електронних засобів,; наприклад через веб-сайти,; на користь іншим особам,; інформації щодо характеристик товарів 1,; 2,; 3,; 4,; 5,; 6,; 7,; 8,; 9,; 10,; 11,; 12,; 13,; 14,; 15,; 16,; 17,; 18,; 19,; 20,; 21,; 22,; 23,; 24,; 25,; 26,; 27,; 28,; 29,; 30,; 31,; 32,; 33 і 34 класів та послуг 35,; 36,; 37,; 38,; 39,; 40,; 41,; 42,; 43,; 44 і 45 класів для зручного оглядання і купування товарів та ознайомлення і замовляння споживачами таких послуг; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.38:

Агентства новин; зв'язок; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; надавання доступу до баз даних; надавання веб-сайтів для встановлення зв'язку між різними особами за пірінговим мережевим протоколом для кооперативного обміну електронними файлами через інтернет; надавання веб-сайтів для встановлення зв'язку між різними особами та їх одночасної участі в електронних інтерактивних іграх через інтернет; надавання веб-сайтів для пересилання електронних файлів через інтернет; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; надавання доступу до графічного інтерфейсу для замовляння товарів і послуг через інтернет; надавання доступу до графічного інтерфейсу для спілкування між іншими особами через інтернет; надавання доступу до інтерактивних багатокористувальницьких веб-сайтів для зв'язку різних осіб через інтернет; надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів і послуг через інтернет; посилання повідомин; послуги щодо телеконференцій; пошта електронна 

Кл.45:

Адвокатські послуги; влаштовування зустрічей; консультації з юридичних питань; консультування щодо безпеки; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); надання можливості для знайомств та пошуку людей через соціальні мережі, розміщені в інтернет; послуги адвокатських об'єднань; послуги арбітрів; послуги щодо судового процесу (правничі послуги); послуги нотаріуса; послуги, що надаються правниками окремим особам, групам осіб, організаціям та підприємствам; правниче досліджування; правничі послуги; правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності фізичних і юридичних осіб; представництво з юридичних питань в суді, інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами (правничі послуги); реєстрування доменних імен (правничі послуги); розробляння та складання текстів правочинів; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру; юридична допомога фізичним та юридичним особам. 

Інші торговельні марки цього власника