Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201523920

solera

m201523920

23.12.2015

86827925; 20.11.2015; US

Солера Холдінгз, Інк., корпорація штату Делавер;
7 Віладж Сьоркл, Сьют 100, Вестлейк, Техас 76262, Сполучені Штати Америки (US)

Горбань Оксана Віталіївна (№ 311)

ТОВ «ДЕНТОНС ЮРОП», Горбань Оксана Віталіївна;
Вул. Володимирська, 49 А, 2-й поверх, м. Київ, 01001 (UA)

 

Кл.9:

Завантажне програмне забезпечення і прикладні програми комп'ютерного програмного статку для мобільних пристроїв,; що використовуються в автомобільній,; транспортній,; пожежній і медичній сферах з метою ідентифікації транспортних засобів,; оцінки втрат вартості транспортних засобів та споруд,; експертизи,; розрахунку збитків,; огляду,; ремонтування,; організації та супроводу ремонтних робіт,; контролю за задоволенням потреб споживачів,; взаємодії з інтелектуальними аналітико-обчислювальними комп'ютерними програмами; завантажне програмне забезпечення і прикладні програми комп'ютерного програмного статку для аналізу та контолю за робочим процесом, прибутками та темпами зростання бізнесу, за розміщенням співробітників та розподілом їх зобов'язань; завантажне програмне забезпечення і прикладні програми комп'ютерного програмного статку для контролю якості робіт; завантажне програмне забезпечення і прикладні програми комп'ютерного програмного статку для контролю та обліку комплектності частин транспортних засобів; завантажне програмне забезпечення і прикладні програми комп'ютерного програмного статку для управління базами даних для замовляння частин транспортних засобів,; спільного використання даних про клієнтів,; обробляння фінансових транзакцій,; клірингових операцій та операцій зі звіряння та усунення невідповідностей у фінансових транзакціях між страховиками,; авторемонтними підприємствами та підприємствами з ремонту конструкцій та будівель,; експертами з оцінки,; аварійно-рятувальними підприємствами,; підприємствами рециклінга в автомобільній,; транспортній,; пожежній і медичній сферах,; а також власниками транспортних засобів та споруд; електронні публікації завантажні у вигляді інформаційних розсилок у сфері автострахування, післяаварійного ремонту, а також щодо утилізації та рециклінгу транспортних засобів; довідники електронні завантажні та записані стосовно частин транспортних засобів; інструкції електронні завантажні та записані стосовно ремонтування транспортних засобів та після аварійного ремонтування транспортних засобів; 

Кл.35:

Забезпечування комерційною інформацією про місцезнаходження, що були у використанні частин транспортних засобів; забезпечування комерційною інформацією з онлайнової пошукової бази даних, що містить інформаційні списки про місцезнаходження і вартість, що були у використанні та рециклінгових частин транспортних засобів; ведення даних у онлайнових комп'ютерних базах даних; збирання та комерційне аналізування даних щодо показників вимірювань з метою визначання якості виконання робіт, задоволення вимог, що відповідають якісним та фінансовим параметрам у сфері ремонтування майна та транспортних засобів для продавців та споживачів; стримування витрат, послуги секретарів та аудиторів щодо придбання, біллінгу та реалізації продуктів або стримування витрат, послуги секретарів та аудиторів для інших у транспортній, будівельній та страховій сферах; рекламні, маркетингові послуги,; послуги з прямого поштового розсилання рекламних матеріалів та послуги зі сприяння продажу,; що надаються автомобільним ретейлерам,; а саме надання вищеперелічених послуг під час та після продажу,; протягом обслуговування,; експлуатації та повторного викупу автомобілів; інформування страхових компаній щодо комерційного оцінювання підприємницьких ризиків для страхових компаній; фінансовий облік електронної платіжної інформації; послуги щодо супроводжування електронних розрахунків з автоматизованої обробки платіжних документів на оплату адміністративних витрат та послуг; послуги з перевірки заяв про страхові виплати за пошкодження транспортних засобів та споруд, в тому числі перевірка заяв третіх осіб про страхові виплати щодо відшкодовування шкоди, завданої транспортним засобам; електронна обробка платіжних документів у транспортній, будівельній та страховій сферах; надавання комерційної інформації для автотехніків; послуги із збирання та комерційного аналізування показників вимірювань якості,; організовування системи взаємовідносин з клієнтами шляхом комерційного інформування та послуги з комерційного інформування шляхом надання інформації про задоволення клієнтських вимог,; все,; що стосується звернень за виплатами страхових відшкодувань та діяльності вендорів,; які виконують роботи за цими зверненнями в сферах авторемонту і реконструкції, та реставрації споруд,; за допомогою всесвітньої мережі; 

Кл.36:

Фінансові послуги у транспортній,; будівельній,; страховій сферах,; а саме: послуги з електронного обробляння виплат страхових відшкодувань за заявами та послуги з електронного обробляння платіжних даних (інформації) щодо шкоди,; завданої транспортним засобам та спорудам; страхове консультування з обробляння та розгляду заяв про дорожньо-транспортні пригоди та заяв про ремонт споруд; фінансове керування виплатами страхових відшкодовувань шляхом адміністрування та обробляння страхових вимог, а саме розгляд та обробка заяв щодо виплат страхових відшкодувань стосовно шкоди, завданої транспортним засобам та спорудам для інших; фінансове оцінювання, а саме послуги з оцінювання, в тому числі у доларовому еквіваленті, шкоди, завданої транспортним засобам та будівлям, оцінювання вартості ремонту; фінансове інформування стосовно виплат страхових відшкодувань за зверненнями та діяльності вендорів, які виконують роботи за цими зверненнями в сферах авторемонту і реконструкції та реставрації споруд, за допомогою глобальної мережі; страхове консультування щодо оцінки ризиків для проведення андерайтингу; інформування для визначення, фінансового оцінювання страхових ризиків та надавання звітності щодо них, пов'язане з андеррайтингом щодо страхування майна та страхуванням від нещасних випадків, за допомогою онлайнової комп'ютерної бази даних; послуги з оцінювання та керування фінансовими ризиками,; а саме: надавання страховикам прогнозного аналізу фінансових ризиків та інформації,; що грунтується на даних з відкритих джерел інформації,; щодо особистих справ водіїв в частині,; що стосується дорожньо-транспортних пригод,; арешту та порушень правил дорожнього руху,; з метою керування ризиками та надавання страховикам прогнозного аналізу фінансових ризиків та інформації з використанням бази даних,; що містить дані для оцінки параметрів ризиків з метою керування ними та визначання ціни страхових ризиків,; де пошук здійснюється за поштовим індексом та географічним місцезнахоженням; страхові послуги з перевіряння договору страхування на предмет наявності дійсної страховки фізичної або юридичної особи на певну дату; оцінювання фінансових ризиків для проведення андерайтингу; послуги з проведення андерайтингу для страхування автотранспорту та страхування проти пожеж; інформування стосовно страхового андерайтингу для страхування майна та страхування від нещасних випадків та забезпечення інформацією щодо страхового андеррайтингу для страхуванняі майна та страхування від нещасних випадків з онлайнової комп'ютерної бази даних для оцінювання та надавання звітності щодо страхових ризиків; фінансове аналізування даних з особистих справ водіїв, щодо транспортних засобів, а також щодо водіїв транспортних засобів, для визначання фінансових ризиків страховиків, в тому числі з компілюванням цих даних; послуги з оплати рахунків та обробки електронних платежів для інших; послуги з оцінки вартості витрат, а саме оцінка у доларах вартості пошкоджень транспортних засобів та споруд; 

Кл.37:

Забезпечування інформацією для ремонту транспортних засобів з онлайнової комп'ютерної бази даних стосовно діагностики пошкоджень транспортних засобів, їх ремонту та експлуатації для використання автотехніками; 

Кл.42:

Надавання незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для використання в автомобільній,; транспортній,; пожежній і медичній сферах для ідентифікації транспортних засобів,; а також для оцінки пошкоджень транспортних засобів та споруд,; експертизи,; оцінки збитків,; огляду,; ремонтування,; організації та супроводу ремонтування транспортних засобів та споруд,; контролю за задоволенням потреб споживачів,; і для обробки,; погодження фінансових транзакцій,; клірингових операцій та операцій зі звіряння та усунення невідповідностей у фінансових транзакціях між страховиками,; авторемонтними підприємствами та підприємствами з ремонту конструкцій та будівель,; експертами з оцінки,; аварійно-рятувальними підприємствами,; підприємствами рециклінга в автомобільній,; транспортній,; пожежній і медичній сферах,; а також власниками транспортних засобів та споруд; надавання в тимчасове використання незавантажного комп'ютерного програмного статку в сфері страхування та технічного обслуговування автотранспорту для збору та аналізу даних щодо важливих показників фінансової діяльності з метою зростання продуктивності роботи співробітників та покращення загальних результатів роботи та прибутковості, в режимі он-лайн; забезпечування незавантажним програмним статком для стеження та звітування про статус ремонту транспортного засобу між постачальниками ремонтних послуг та власниками транспортних засобів в режимі он-лайн; платформа як послуга, що представлена комп'ютерними програмними платформами для стеження, отримання оновлень та складання звітів про статус ремонту транспортного засобу між постачальниками ремонтних послуг та власниками транспортних засобів; створювання та розміщування веб-сайтів з технологією, що дозволяє користувачам одержувати інформацію стосовно транспортних засобів, їх водіїв та пасажирів, особистих справ водіїв та стану транспортного засобу; надавання комп'ютерних послуг, а саме електронне зберігання інформації про транспортні засоби, водіїв транспортних засобів, а також про історію керування транспортним засобом; надавання незавантажних комп'ютерних програм, що дозволять власникам автопарків і водіям відстежувати порушення правил дорожнього руху з метою дотримання нормативно-правовнх вимог в режимі он-лайн; 

Кл.45:

Забезпечування юридичною інформацією з баз даних,; що містить загальнодоступну інформацію про транспортні засоби,; в тому числі записи щодо керування транспортними засобами водіями,; особа яких не розголошується,; які мають відношення до дорожньо-транспортних пригод,; арештів,; а також реєстраціних даних транспортних засобів для громадської безпеки та з метою дотримання нормативно-правових вимог; 

Схожі торговельні марки