Свідоцтво на знак № 53042

брама консалтинг; підприємство зі стовідсотковим іноземним капіталом; брама-консалтинг

53042

15.08.2005

09.12.2013

20031212831

09.12.2003

15.08.2005, бюл. № 8/2005

Підприємство зі стовідсотковим іноземним капіталом «БРАМА-КОНСАЛТИНГ»;
Вул. Павлівська, 18, оф. 100, м. Київ, 54, 01054 (UA)

Мигас Ольга Петрівна

Мигас Ольга Петрівна;
Вул. Фрунзе, 24 Б, оф. 1, м. Київ, 80, 04080 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги,; що включені до 35 класу,; в тому числі: агентства комерційного інформування,; аналізування собівартості,; вивчання ринку,; визначання громадської думки,; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби,; ділове досліджування,; ділове інформування,; ділове оцінювання,; ділове розвідування,; ділові довідки,; допомога в керуванні справами,; економічне прогнозування,; експертування на ділову успішність,; збирання інформації до комп'ютерних баз даних,; послуги щодо зв'язків з громадськістю,; складання звітів про стан рахунків,; консультування фахове щодо підприємництва,; обробляння текстів,; послуги щодо огляду преси,; перевіряння рахунків (аудит),; передплачування газет (посередництво),; публікування рекламних текстів,; реклама поштою,; рекламні агентства,; оновлювання,; коригування та удосконалювання рекламних матеріалів,; рекламування через комп'ютерну мережу,; сприяння продажеві (посередництво),; статистичне інформування,; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги,; що включені до 36 класу,; в тому числі: аналізування фінансове,; банківські операції,; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера,; агентства вертання боргів,; взаємні безготівкові (кліринґові) розрахунки,; створювання взаємних фондів,; випускання дорожніх чеків,; випускання кредитних (виплатних) карток,; випускання цінних паперів,; вкладання коштів,; збирання коштів до добродійного фонду,; доброчинство фінансове,; експертування податкове,; житлове керування,; житлові контори,; страхування життя,; посередництво у забезпечуванні житлом,; зберігання цінностей,; інформування про зміни біржового курсу,; інформування страхове,; інформування фінансове,; керування фінансове,; консультування фінансове,; переказування електронне коштів,; купування на виплат (в кредит),; лізинґування (довгострокове наймання) нерухомого майна,; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові),; агентства нерухомого майна,; керування нерухомим майном,; оцінювання марок,; оцінювання мистецьких творів,; митне посередництво,; оцінювання предметів нумізматики,; обмінювання грошей,; послуги щодо опікунства,; наймання (орендування) офісів (нерухомого майна),; ощадні банки,; послуги пенсійних кас,; підзаставні банківські позики,; позикові агентства,; позичання під заставу,; послуги у поручництві,; посередництво (забезпечування агентами-посередниками),; перевіряння справжньості чеків 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги,; що включені до 41 класу,; в тому числі: створювання видовищ,; презентації вистав,; влаштовування (культурних і навчальних) виставок,; влаштовування балів,; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних),; влаштовування і проводіння конференцій,; влаштовування спортивних змагань,; дозвілля,; інформування щодо дозвілля,; забави,; забезпечування приміщенням для дозвілля,; ігор,; послуги щодо ігор на гроші,; обслуговування казино,; караоке-послуги,; дозвілля і навчання в клубах,; нічні клуби,; служба новин,; облаштовування дозвілля,; професійне орієнтування (поради щодо освіти і навчання),; влаштовування розваг у таборах відпочинку,; послуги спортивних таборів 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; всі послуги,; що включені до 42 класу,; в тому числі: аналізування використовності нафтових родовищ,; послуги щодо архітектури,; архітектурне консультування,; будівельне проектування,; вивчання технічних проектів,; відновлювання комп'ютерної бази даних,; дизайн в оформлянні інтер'єру,; дизайн промисловий,; експертування геологічне,; знімання топографічне,; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм,; консультування щодо інтелектуальної власності,; ліцензування інтелектуальної власності,; інжиніринґ,; обслуговування програмного статку комп'ютерів,; проектування комп'ютерних систем,; консультування щодо комп'ютерної техніки,; конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні,; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших,; забезпечування охорони авторських прав,; розміщування комп'ютерних веб-сайтів,; правниче досліджування