Свідоцтво на знак № 106130

boyar arch

106130

27.04.2009

26.11.2017

m200720858

26.11.2007

27.04.2009, бюл. № 8/2009

червоний; жовтий; зелений; голубий; білий; сірий; чорний;

Ботулінський Ярослав Йосипович;
Вул. Володимира Великого, 66, м. Надвірна, Івано-Франківська область, 78400 (UA)

Ботулінський Ярослав Йосипович;
Вул. Володимира Великого, 66, м. Надвірна, Івано-Франківська область, 78400 (UA)

 

Кл.42:

Послуги щодо архітектури; архітектурне консультування; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; відновлювання комп'ютерної бази даних; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в геології; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; досліджування у сфері захисту довкілля; дублювання комп'ютерних програм; експертування; консультування щодо енергозберігання; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; знімання топографічне; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; калібрування (вимірювання); наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); досліджування в механіці; надання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; планування розвитку міст; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; стилізований промисловий дизайн; перевіряння якості