Свідоцтво на знак № 74832

life :) news

74832

10.04.2007

27.10.2015

m200512906

27.10.2005

10.04.2007, бюл. № 4/2007

Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТЕЛІТ»;
Вул. Солом'янська, 11 А, м. Київ, 110, 03110 (UA)

Кістерський Кирил Арсенійович

Кістерський К. А.;
А/с 87, м. Київ, 135, 01135 (UA)

 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу, в тому числі: друковані видання; періодичні друковані видання; альбоми; альманахи; атласи; брошури; буклети; календарі; газети; журнали; каталоги; книги; книжки; довідники; комікси; навчальні матеріали (крім апаратури); підручники; пісенники; покажчики; проспекти рекламні; часописи; архітектурні макети; афіші; плакати; відривні календарі; графічні зображення; дошки паперові або картонні для афіш; карти географічні (мапи); бланки; календарі; журнали; картинки; карти; конверти; книжки; книги головні; книги записів; квитанційні книжки канцелярські; картонні вироби; інформаційні бюлетені; довідники; паперові товари; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; періодичні видання друковані; печатки; розклади надруковані; реєстри; зошити; записники; вітальні листівки; путівники; комікси; множильні апарати; множильні пристрої та машини; літографії; штампи, печатки адресні 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; послуги щодо зв'язків з громадськістю; ділове інформування; досліджування ринкове; демонстрування товарів; імпортно-експортні агентства; радіорекламування; розклеювання афіш, об'яв; реклама поштою; консультування щодо керування справами; керування справами артистів-виконавців; передплачування газет (посередництво); перенаймання приміщень; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; наймання (орендування) місця на реклами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; послуги щодо огляду преси; оцінювання ділове; рекламування; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу; розміщування об'яв поза приміщеннями; телевізійне рекламування; обробляння текстів; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах та комп'ютерних мережах (для інших); інформування щодо виставок, ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділові інформування; інформування щодо збирання та упорядковування інформації комп'ютерних баз даних; статистичне інформування 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу, в тому числі: видавання друкованої продукції (послуги видавництв); інформування щодо навчання та виховування; інформування щодо видавництва; інформування щодо видовищ, культурних і навчальних виставок, музейних послуг, конкурсів краси, конференцій; інформування щодо спортивних змагань та конкурсів; інформування щодо дозвілля та розваг; інформування щодо презентацій вистав; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; інформування щодо клубів дозвілля і навчання та клубів здоров'я; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; готування радіо- і телевізійних програм 

Інші торговельні марки цього власника