Свідоцтво на знак № 56427

весна; becha; принт

56427

15.11.2005

29.12.2013

20031213604

29.12.2003

15.11.2005, бюл. № 11/2005

блакитний; помаранчевий;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Весна-принт»;
Вул. Ленінградська, 68, м. Дніпропетровськ, 49038 (UA)

ТОВ «Компанія Патріот»;
Вул. Ленінградська, 68, м. Дніпропетровськ, 49038 (UA)

 

Кл.12:

Транспортні засоби; засоби переміщування по землі, по воді, повітрям; автопричепи; автопричепи житлові; візки; візки багажні; вози 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; керування комп'ютерними файлами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; агентства комерційного інформування; обробляння текстів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в файлах (для інших) 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; відновлювання комп'ютерної бази даних; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; дублювання комп'ютерних програм; експертування; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; пошуки і розробляння нових товарів; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн