Свідоцтво на знак № 105825

простофінансбанк; просто фінанс банк

105825

27.04.2009

21.06.2017

m200710179

21.06.2007

27.04.2009, бюл. № 8/2009

червоний; чорний;

СОСЬЄТЕ ЖЕНЕРАЛЬ, Сосьєте Анонім;
29, бульвар Осман, 75009, Париж, Франція (FR)

Черепов Леонід Володимирович

Черепов Леонід Володимирович;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; ділове оцінювання; ділове консультування; допомога в керуванні справами; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ділове; ділове інформування; ділові довідки; ділове експертне оцінювання; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; економіко-аналітичні послуги, які пов'язані з економічним прогнозуванням, аналізом ефективності економічної діяльності та її аналітичним забезпеченням; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо бухгалтерського обліку; консалтингові послуги; маркетингові послуги; менеджмент у сфері бізнесу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; перенаймання приміщень; перевіряння рахунків (аудит); послуги щодо зовнішньо-економічної діяльності; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо надавання ділових довідок та бізнесконсультацій за телефоном або через мережу інтернет; проводіння масштабних рекламних акцій і кампаній; рекламування різноманітних програм кредитування населення; розвідування ділове; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє споживачам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажеві (посередництво); шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; агентства вертання боргів; агентства нерухомого майна; аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські операції, пов'язані з іпотеками; випускання цінних паперів, фінансових векселів, дорожніх чеків, кредитних (виплатних) карток; взаємні безготівкові розрахунки; відкриття і ведення поточних і депозитних рахунків; вкладання коштів; депозитні операції; доброчинство фінансове; довгострокове наймання (лізингування, орендування) нерухомого майна; довгострокове наймання (лізингування) ферм сільськогосподарських; експертування податкове; житлове керування; житлове інвестування; житлове кредитування; залучення іноземних інвестицій; зберігання цінностей; зберігання цінних паперів; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; здійснювання фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо різноманітних програм кредитування населення та специфічних видів кредитних угод; інформування і консультування щодо лізингових угод та різноманітних програм лізингу для населення; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інвестиційна діяльність; інвестиційне та проектне фінансування; керування фінансове; керування нерухомим майном; клірингові послуги; консультування щодо страхування; короткострокове і довгострокове кредитування; кредити під заставу; митне посередництво; надавання кредитів; надавання фінансових позик; наймання (орендування) житла, квартир, апартаментів, офісів, приміщень, торговельних площ; обмінювання грошей; обслуговування за виплатними картками; обслуговування пластикових карт і дорожніх чеків; операції з векселями; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); позичання під заставу; послуги за дебетовими картками; послуги щодо капіталовкладень; послуги щодо розробляння і здійснювання різноманітних програм кредитування населення та специфічних видів кредитних угод; послуги щодо розробляння і здійснювання різноманітних програм лізингу для населення; послуги у поручництві; послуги щодо опікунства; посередницькі послуги щодо цінних паперів; посередництво у забезпечуванні житлом; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; страхове посередництво; страхування кредитів; створювання взаємних фондів; фінансові відрахування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансування; фінансування експортно-імпортних операцій; фінансове оцінювання матеріальних збитків 

Інші торговельні марки цього власника