Свідоцтво на знак № 153026

інтеграл-банк; s

153026

12.03.2012

11.04.2021

m201105669

11.04.2011

12.03.2012, бюл. № 5/2012

помаранчевий; чорний;

Публічне акціонерне товариство «Інтеграл-банк»;
Просп. Перемоги, 52/2, м. Київ, 03057 (UA)

Остапчук Вікторія Гнатівна

Остапчук Вікторія Гнатівна;
А/с 280, м. Київ, 01030 (UA)

 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; готування платіжних документів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; інвойсування; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; перевіряння рахунків (аудит); складання звітів про стан рахунків 

Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; надавання позики на виплат (в кредит); наймання на виплат (в кредит); ощадні банки; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); зберігання у сейфах; посередницькі послуги щодо цінних паперів; здавання нерухомого майна в оренду; видача акредитивів, дорожних чеків; іпотечні ссуди (іпотечний кредит); капіталовкладення; кліринг (система взаємних розрахунків); забезпечення гарантій, порук; фінансування; фінансові операції; фінансове оцінювання; зберігання цінностей, цінних паперів; операції біржові з цінними паперами; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; консультування щодо банківських операцій 

Інші торговельні марки цього власника