Свідоцтво на знак № 110715

sounds good!

110715

10.08.2009

28.02.2018

m200803825

29.02.2008

10.08.2009, бюл. № 15/2009

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРЕНДІД»;
Вул. Струтинського, буд.8, м. Київ, 01014 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудіо-, відео- і фотореклама; аукціонний продаж; банерна реклама в мережі інтернет; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування і проводіння виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння різноманітних рекламних акцій і рекламних кампаній, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, презентацій, опитувань, рекламних шоу і видовищ; демонстрування товарів; ділове консультування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділове інформування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів,; в тому числі: сувенірної продукції,; художніх виробів,; одягу,; значків,; прапорців,; пакетів,; упаковок,; друкованих видань,; аудіо- і відеопродукції,; предметів інтер'єру та екстер'єру,; картин,; декорів,; кераміки; досліджування ділове; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; послуги щодо імпорту-експорту різноманітних товарів,; в тому числі: сувенірної продукції,; художніх виробів,; одягу,; значків,; прапорців,; пакетів,; упаковок,; друкованих видань,; аудіо- і відеопродукції,; предметів інтер'єру та екстер'єру,; картин,; декорів,; кераміки; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консалтингові послуги; маркетингові послуги; менеджмент у сфері бізнесу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; надання допомоги в керуванні бізнес проектами; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги щодо огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів, в тому числі в інтернет-мережі; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги рекламних агентств; послуги щодо створювання і розміщування реклами; послуги щодо розміщування рекламних написів на одязі, пакетах, сувенірній та іміджевій продукції; послуги щодо створювання і розміщування рекламних матеріалів (аудіо-, відео-, друкованих та в мережі інтернет); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; професійне консультування і поради щодо керування роботою торговельних підприємств; публікування рекламних текстів; послуги щодо розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту різноманітних товарів,; в тому числі: сувенірної продукції,; художніх виробів,; одягу,; значків,; прапорців,; пакетів,; упаковок,; друкованих видань,; аудіо- і відеопродукції,; предметів інтер'єру та екстер'єру,; картин,; декорів,; кераміки,; що дозволяє споживачам оглядати,; замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих місцях продажу; радіорекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; реклама на транспорті; розклеювання афіш, об'яв; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розмішування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажеві (посередництво); створювання відеопрезентацій на рекламні потреби; телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги (дозвілля); влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання і фотографування різноманітних заходів; влаштовування і проводіння виставок (культурних і навчальних), в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння фотовиставок, в тому числі в мережі інтернет; видавничі послуги; видавництво журналів і газет; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, конгресів, форумів, диспутів, лекцій, дискусій, семінарів і симпозіумів; влаштовування і проводіння брифінгів для преси,; прес-конференцій,; круглих столів,; прийомів,; вечірок,; вікторин,; конкурсів,; концертів,; музичних виступів,; хіт-парадів,; балів,; фестивалів,; феєрверків,; шоу-програм,; свят,; розважальних шоу,; ювілеїв,; урочистостей,; презентацій розважальних та навчальних заходів; влаштовування лотерей; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування і проводіння змагань (спортивних, ігрових або дозвільних); готування радіо- і телевізійних програм; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор та навчання; записування на відеоплівки; записування на магнітні і оптичні носії інформації; знімання відеокліпів і відеороликів; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо навчання, спорту, дозвілля, культури, музики, розваг; караоке-послуги; клуби за інтересами; майстер-класи; монтування відеострічок; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; наймання (прокат) аудіо- і відеозаписів; наймання (прокат) відео- і аудіоапаратури; наймання (прокат) видовищних і театральних декорацій; написання текстів, крім рекламних; облаштовування дозвілля; організація і проводіння культурно-масових, видовищних, ігрових, інтелектуальних, музичних, навчальних, інформаційно-освітніх та розважальних заходів; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; послуги перекладачів; послуги продюсерів; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних, в тому числі в інтернет-мережі; послуги сценаристів; послуги студій записування; послуги щодо цифрового зображання; презентації вистав; публікування текстів, крім рекламних; публікування електронних видань в комп'ютерних мережах; розважання (послуги артистів); служба новин; створювання видовищ; створювання шоу-програм; телевізійні і радіопередачі інформаційно-освітні та розважальні; фотографування; фоторепортажі 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; архітектурний дизайн; архітектурне та будівельне проектування; архітектурне макетування; вивчання технічних проектів; встановлювання та технічне супроводжування комп'ютерних програм; веб-дизайн; відеодизайн; графічний дизайн; дизайнерські послуги; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн одягу; дизайн предметів інтер'єру та декорування інтер'єрів; дизайн сувенірної продукції; дизайн друкованої (поліграфічної) продукції; дизайн пакування (послуги); дизайн рекламоносіїв; комп'ютерне системне аналізування; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування щодо комп'ютерної техніки; моделювання одягу; надання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; наймання (прокат) комп'ютерів і комп'ютерної техніки; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; перевіряння якості; послуги експертів; послуги художників; послуги декораторів; послуги щодо дизайнерського оформляння культурно-масових заходів; послуги щодо наукового (або промислового) аналізування роботи інтернет проектів; послуги щодо дизайнерського розробляння фірмового стилю, торговельних марок, брендів, логотипів, шрифту, корпоративних бланків, конвертів, кольорової гамми; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок; створювання індивідуальних серверних програмних продуктів; стилізований промисловий дизайн 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки